Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i.veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

I.

Za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja plaća se naknada za svaku vrstu i kategoriju životinja u visini, i to za:

1. kopitare:

- konja 150,00 dinara

- ždrijebe do tri mjeseca starosti 50,00 dinara

-magarca, mazgu i mulu 15,00 dinara

2. papkare :

- govedo 150,00 dinara

- tele do tri mjeseca starosti 50,00 dinara - ovcu i kozu 10,00 dinara - janje i jare do dva mjeseca starosti 5,00 dinara - svinju 15,00 dinara - prase do dva mjeseca starosti 5,00 dinara

3: perad : - jednodnevnu perad 0,10 dinara - brojlere, 0,20 dinara - ostalu perad 0,50 dinara

4. psa 50,00 dinara

5. mačku 25,00 dinara

6. kuniće: - kunića za rasplod 2,00 dinara - kunića mladog 0,50 dinara

7. pčele (po košnici) l0,00 dinara

8. ribe (iz uzgajališta po kg) 0,30 dinara

9. puževe (iz uzgajališta po kg) 0,30 dinara

10. divljač: - krupna divljač - dlakava 50,00 dinara - pernata (tetrijeb, droplja, orao) 25,00 dinara - sitna divljač - dlakava 30,00 dinara - pernata - do 10 dana starosti 0,10 dinara. - ostala 0,20 dinara

II.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Odluka o naknadi za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", broj 3/87).

III.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:322-01/91-01/431

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 13. studenoga 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.