Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list" broj 84/89) i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" broj 53/91), te članka 15. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90) ministar trgovine donosi

NAREDBU

o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

I.

Obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (u daljnjem tekstu: obavijesti) dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:

_________________________________________________________________________________
                Podsku-
Grana      Skupina pina      Naziv proizvoda
_________________________________________________________________________________
1    2        3            4
_________________________________________________________________________________
0102                      PROIZVODNJA UGLJENA
        01020              -ugljen svih vrsta
0107                      CRNA ME'I'ALURGIJA
        010713     0107130     - bešavne cijevi, metalne trake do
                        600 mm širine, crne zavarene cijevi
        01072      010720     - ferolegure
0109                      PROIZVODNJA OBOJENIH METALA
        010942     0109420     - svi proizvodi od aluminija
0110                      PRERADA OBOJENIH METALA
        01101      011010    - svi proizvodi prerade aluminija
0111                      PROIZVODNJA NEMETALNIH MINERALA
                        (bez građevinskog materijala)
        01112              Proizvodnja soli
                        - sol za Ijudsku hranu
0112                      - PRERADA NEMETALNIH MINERALA
                        (bez građevinskog materijala)
        01121      011212    - ambalažno staklo (boce i staklenke
        01123      011232     - zidne i podne keramičke pločice i sanitarna keramika
0113                      METALOPRERAĐIVAČKA DJELATNOST
        01131      011311    - radijato
                        - kade za kupaonice, čelične boce, plinske i peći na
                        kruta goriva, plinski štednjaci i štednjaci na kruta goriva
                011312     - cijevi od ljevanog željeza za vodovod i kanalizaciju
                011315     - žičani proizvodi za armiranje betona
0114                      STROJOGRADNJA
        01142      011420     - svi poljoprivredni strojevi i priključci
0015                      PROIZVODNJA PROMETNIH SREDSTAVA
        01152      0l1524     - traktori
0017                      PROIZVODNJA EL.,.STROJEVA I APARATA
        01174      011741     - električni štednjaci
                        - hladnjaci
                        - strojevi za pranje rublja
0118                      PROIZVODNJA BAZNIH KEMIJSKIH PROIZ.
        01181      011810     - amonijak, dušićna kiselina, sumporna kiselina, natrijev
                        hidroksid elektronički, etilen, vinil-klorid, stirol,
                        etilendiklorid i čađe
        01182      011820     - insekticidi herbicidi, fungicidi
        01183      011830     - poliesterska vlakna, polistirol, polietilen, polivinilklorid,
                        poliuretanske pjene, polivinilklorid granulat polivinilklorid
                        folija za polj i građ. i polivinilklorid cijevi.
0119                      PRERADA KEMIJSKIH PROIZVODA
        01191      011910     - veterinarski lijekovi
        01192      011920     - toaletni sapuni, deterdženti za strojno i ručno pranje,
                        kreme za brijanje, paste za zube, šamponi za kosu
        01194      011941     - plastična ambalaža za prehrambene proizvode i sredstva
                        za pranje i čišćenje
                011949     blokovi i ploče od ekspandiranih pl. masa, vata i prozori i
                        rolete od plastičnih masa
                         - prirodna ljepija, cementna ljepila, suha ljepila za
                        građevinarstvo i rentgenski filmovi
0122                      PROROIZVODNJA REZANE GRAĐE I PLOČA
        01220      012202     - šperploče, panel ploče, lesoni, ploče i ploče iverice
0124                      PROIZVODNJA I PRERADA PAPIRA
        01241      012410 - obični tanki papir (toaletni)
                        - ambalažni papir
                010127 PROIZVODNJA KOŽE I KRZNA
        01270      012701 - đonska i gornja koža (goveđa, juneća i teleća)
0129                      PRERADA KAUČUKA
                012901 - gume za vozila
                012909 - klinasto remenje, gumeno-tehnička roba za autoindustriju i
                        bijelu tehniku, kirurške rukavice; rudarske i radničke čizme
0130                      PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
        01301      013010 - pšenično brašno tipa 500 i 850
                        - brašno za stočnu hranu
        01302      013021 - pšenični kruh tipa 500 i 850
                        - specijalni kruh
        01302      013022 - obične tjestenine
        01303      013030 - voćni sirupi, konzervirani grah, grašak i mahune,
                        konzerv krastavci i paprika u staklenkama, pire od
                        rajčice u tubama od 100 grama
        01304      013041 - svježe goveđe, juneće i svinjsko meso (but, slabina
                        i leđa) i svježe pileće meso
                013042 - suhomesnati proizvodi (suha svinjska rebra, suhi
                        svinjski vrat bez kosti), suha slanina, kobasičarski
                        proizvodi trajni i polutrajni, mesne konzerve trajne i
                        polutrajne, sterilizirana gotova jela od mesa (s najmanje
                        33% mesa) u konzervama
                013043 - riblje konzerve (sardine u ulju)
        01305      013050 - pasterizirano mlijeko, sterilizirano mlijeko, mlijeko u
                        prahu punomasno za ljudsku prehranu, mlijeko u prahu
                        obrano, maslac, polu. tvrdi i tvrdi sirevi, hrana za dojenčad
        01306      013060 - kristalni šećer pakovanje od 1 kg
        01307      013073 - tvrdi keks PETIT BEURE, pak. od t /2 kg
        01308      013080 - jestivo ulje od suncokreta, soje, uljane repice i masline,
                        pakovanje od 1L
        01309      013090 - sirova i pržena kava u zrnu (pakovanje od 0,10 i 0,20 kg)
0131                      PROIZVODNJA PIĆA
        01311      013111 - rafinirani etilni alkohol
                        - pivo
        01312      013122 -mineralna voda
0132                      PROIZVODNJA STOČNE HRANE
        01320      013200 - kompletne krmne smjese za goveda, svinje i perad
                        - dopunske proteinske smjese za goveda, svinje i perad
0134                      GRAFIČKA DJELATNOST
        01340      013400 - škotske bilježnice
0202                      POLJOPRIVREDNE USLUGE
        02020      020202 - veterinarske usluge, osim obaveznih veterinarsko-
                        sanitarnih pregleda i izdavanja svjedodžbi o
                        zdravstvenom stanju stoke
0602                      POMORSKI PROMET
        06020      060201 - prijevoz putnika i robe u pomorskom obalnom prometu
0605                      CESTOVNI PROMET
        06050      060501 - prijevoz putnika i robe u među mjesnom cestovnom
                        prometu
                060503 - posebne naknade za upotrebu autocesta, mostova i tunela,
                        naknade za tehnički pregled vozila
1102                      OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA
        11020      110201 - obavezno osiguranje motornih
                        vozila i osiguranje kućanstva
1103                      USLUGE NA PODRUČJU PROMETA
        11030      110301 - javna skladišta i hladnjače
                110304 - tržnice na veliko
1109                      POSLOVNE USLUGE
        11090      110901 - usluge kontrole kakvoće i količine robe
1203                      KULTURA, UMJETNOST I INFORMACIJE
        12031      120311 - udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje
____________________________________________________________________________

II.

Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji proizvode proizvode odnosno obavljaju usluge iz točke I. ove naredbe dužni s obavijesti dostaviti Ministarstvu trgovine na obrascu OC -1 koji je sastavni dio ove Naredbe.

III.

Poduzeća i radnje koje se bave prometom proizvoda iz točke I. ove naredbe dostavljaju obavijesti o marži (stopa za pokriće troškova prometa na veliko i na malo, obračunata na neto nabavnu cijenu).

U obavijesti iz stavka 1. ove točke marža se iskazuje u postotku za pojedinačni proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu odnosno skupinu proizvoda iz točke I. ove naredbe ako se zaračunava isti postotak za sve proizvode te podskupine odnosno skupine.

Obavijest iz ove točke dostavlja se Ministarstvu trgovine na obrascu OC-2 koji je sastavni dio ove naredbe.

IV.

Obavijesti iz točke II. i III. poduzeća su dužna dosšviti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe, a po svakoj promjeni cijene,odnosno marže u roku 3 dana od početka primjene novih cijena odnosno marži.

V.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja ("Narodne novine" broj 15/91) i Uputstvo o dostavljanju obavijesti o cijenama Saveznom zavodu za cijene radi praćenja ("Službeni list" broj 3/90, 7/90, 19/90 i 36/90).

VI.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/91-01/16

Urbroj : 528-01 /91-0001

Zagreb, 13. studenoga 1991.

Ministar trgovine

mr. Petar Kriste, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.