Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Uputstvo za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 2 i 3. Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 56/91), Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, izdaje slijedeće

UPUTSTVO

za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima.

I. Osnovni građevinski materijal je slijedeći:

1. CEMENT kg

2. VAPNO kg

3. PIJESAK, ŠLJUNAK m3

4. PUNA OPEKA OD GLINE kom

5. ŠUPLJI BLOK OD GLINE kom

6. SIPOREX BLOK kom

7. BETONSKI BLOK kom

8. BET. ŽELJEZO kg

9. DASKA JELOVA 24 mm m3

10. MOSNICE JELOVE 48 mm m3

11. LETVE 5/3 cm m3

12. ŠTAFLE 5/8 cm m3

13. REZANA JELOVA GRAĐA m3

14. UTORENI CRIJEP kom

15. KANALICA kom

16. BIBER CRIJEP kom

l7. SLJEMENJACI kom

18. SALONIT PLOČE S PRIBOROM kom

19. SALONIT SLJEMENJACI kom

20. BlTUMENSKA LJEPENKA m2

21. VARENA LJEPENKA m3

22. POCINČANI LIM 0,6 mm kg

23. "FERT" GREDICE m2

24. "FERT" ULOŠCI kom

25. PROZORI SVIH VRSTA m2

26. VRATA SVIH VRSTA m2

27. STAKLO - 3 mm m2

- 4 mm m2

- 6mm m2

- specijalna stakla m2

28. MATERIJALI ZA TOPL. IZOLACIJU m2

29. AL. PROFILIRANI LIM m2

30. ČAVLI kg

31. PALJENA ŽICA kg

32. KLAMFE kom

33. ČELIČNI PROFILI RAZNI kg

34. ELEKTRIČNI KABLOVI m

35. CIJEVI ZA VODOVODNE INSTALACIJE m 36. CIJEVI ZA KANALIZACIJU m

II.

Kategorije oštećenja stambenih obiteljskih zgrada i stanova u etažnom vlasništvu su: Štete na stambenim obiteljskim zgradama

Kategorija 1. Zgrada nije direktno pogođena minom. Manja oštećenja pročelja od metaka i šrapnela. Stakla razbijena do50% ukupne površine. Pokrov djelomično oštećen i rastrešen, manja oštećenja na građevinskoj stolariji.

Kategorija 2. Zgrada pogođena minom manjeg kalibra u krov ili zid. Više mina eksplodiralo u okolini. Znatno oštećenje pročelja i stakla u cijelosti razbijena. Znatno oštećen pokrov, oštećeni dimnjaci, građevinska stolarija djelomično oštećena. Lokalna oštećenja stropnih konstrukcija (proboj) ili pročelja (rupa) koja se mogu lako popraviti. Pregradni zidovi mjestimice srušeni ili ispucali. Sustav nosivih zidova neoštećen. Kategorija 3. Zgrada pogođena minom većeg kalibra ili s više pogodaka. Djelomično urušena krovna konstrukcija. Pokrov gotovo u potpunosti uništen ili pao. Proboji pročelja i stropova na više mjesta, ali samo lakše oštećenje nosive konstrukcije nema trajnih deformacija stropova i zidova. Požara nije bilo. Šteta na stanovima u etažnom vlasništvu

Kategorija 1. Stan nije direktno pogođen minom, oštećenja stakla i manje štete na građevinskoj stolariji.

Kategorija 2. Stan je pogoden minom manjeg kalibra u zid pročelja. Stakla u cijelosti razbijena. Pročelje znatno oštećeno. Građevinska stolarija djelomično oštećena.

Kategorija 3. Stan je pogođen minom većeg kalibra ili s više pogodaka. Djelomično porušena krovna konstrukcija. Proboji pročelja, lakša oštećenja nosive konstrukcije, manje pukotine u monolitnoj stropnoj konstrukciji.

III.

Kategorije oštećenja gospodarskih zgrada su: Šteta na gospodarskim zgradama

Kategorija 1. Zgrada pogođena minom, manjeg kalibra. Znatno oštećenje pročelja i pokrova. Djelomično urušena krovna konstrukcija.

Kategorija 2. Zgrada pogođena minom većeg kalibra. Krovna konstrukcija pretežno urušena, pokrov u potpunosti uništen. Proboj pročelja na više mjesta, ali samo lakša oštećenja nosive konstrukcije.

IV.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-01 /91-02/72

Urbr: 531 -06-91-1

Zagreb, 8. studenoga 1991.

Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

prof. dr. Ivan Cifrić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.