Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Odluka o potvrdi uredbi za zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l01. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 8. studenoga 1991. donosi

ODLUKU

o potvrdi uredbi za zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske

Potvrđuju se uredbe sa zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske i to:

1. Uredba o činovima, dodjeli činova, pomaknućima u viši čin, te prevođenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske,

2. Uredba o određenim pravima vojnih invalida i članova njihovih obitelji,

3. Uredba o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Klasa: 008-02/91-01/05

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.