Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Uputstvo za primjenu Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o odobravanju, posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti ("Narodne novine", broj 58/91), izdaje slijedeće

UPUTSTVO

za primjenu Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

I.

Kategorije oštećenja stambenih zgrada su:

Kategorija 1. - vrijednost 5%

Zgrada nije direktno pogođena minom, manja oštećenja fasadne žbuke od metaka ili šrapnela. Stakla razbijena do 50% ukupne površine. Pokrov djelomično oštećen i rastrešen. Manje štete na građevinskoj stolarij. Oprema zgrade lakše oštećena.

Kategortja 2. - vrijednost 25%

Zgrada pogođena jednom minom manjeg kalibra u krov ili zid. Više mina eksplodiralo u okolici zgrade. Znatno oštečeno pročelje, koje treba u cijelosti obnoviti. Stakla u cijelosti razbijena. Znatno rastrešen pokrov. Oštećeni dimnjaci. Građtevinska stolarija djelomićno oštećena. Lokalna oštećenja stropnih konstrukcija (proboj) ili pročelja (rupa) koja se mogu lako popraviti. Žbuka stropova i zidova oštećena u manjoj mjeri ili otpala. Pregradni zidovi mjestimice srušeni ili ispucali. Veće štete na opremi zgrade. Sustav nosivih zidova oštećen. Nakon zanatskih popravaka zgrada je upotrebljiva.

Kategorija 3. - vrijednost 95%

Zgrada pogođena minom većeg kalibra ili s više pogodaka. Djelomično urušena krovna konstrukcija. Pokrov gotovo u potpunosti uništen ili pao. Proboji pročelja i stropova na više mjesta ali nema velikih trajnih deformacija stropova i zidova. Pregrardni zidovi djelomično srušeni. Oprema zgrade djelomično uništena. Lakša oštećenja nosive konstrukcije manje pukotine u.monolitnoj stropnoj konstrukciji i zidovima u okolici proboja. Od građevinskih elemenata sačuvano je oko 70%. Požara nije bilo.

Vrste stambenih zgrada su:

- stambene zgrade do 3 stana;

- stambene zgrade sa više od tri stana

Banka odobrava iznos kredita ovisno o vrsti zgrade i kategoriji oštećenja:

VRSTA ZGRADA
____________________________________________________________________________
            Stambene zgrade do       Stambene zgrade sa
Kategorija oštećenja  tri stana u dinarskoj      više od tri stana u
            protuvrijednosti        dinarskoj protuvri-
            do DEM         jednosti do DEM
____________________________________________________________________________
Kategorija 1.      1.500              1.000
Kategorija 2.      4.000              2.000
Kategorija 3.      6.000              4.000
____________________________________________________________________________

III.
Osnovni građevinski materijal je slijedeći:
1. CEMENT                            kg
2. VAPNO                            kg
3. PIJESAK, ŠLJUNAK                       m3
4. PUNA OPEKA OD GLINE                     kom
5. ŠUPLJI BLOK OD GLINE                     kom
6. SIPOREX BLOK                         kom
7. BETONSKI BLOK                        kom
8. BET ŽELJEZO                         kg
9. DASKA JELOVA 24 mm                      m3
10. MOSNICE JELOVE 48 mm                    m3
11. LETVE 5/3 cm                        m3
12. ŠTAFLE 5/8 cm                        m3
13. REZANA JELOVA GRAĐA                     m3
14. UTORENI CRIJEP                       kom
15. KANALICA                          kom
16. BIBER CRIJEP                        kom
17. ŠLJEMENJACI                         kom
18. SALONIT PLOČE S PRIBOROM                  kom
19. SALONIT SLJEMENJACI                     kom
20. BITUM.ENSKA LJEPENKA                    m2
21. VARENA IJEPENKA                       m3
22. POCINČANI LIM 0,6 mm                    kg
23. "FERT" GREDICE                       m
24. "FERT" ULOŠCI                        kom
25. PROZORI SVIH VRSTA                     m2
26. VRATA SVIH VRSTA                      m2
27. STAKLO   - 3 mm                     m2
        - 4 mm                     m2
         -6mm                      m2
        - specijalna stakla               m2
28. MATERIJAL ZA TOPL. IZOLACIJU                m2
29. AL. PROFILIRANI LIM                     m2
30. ČAVLI                            kg
31. PALJENA ŽICA                        kg
32. KLAMFE                           kom
33. ČELIČNI PROFILI RAZNI                    kg
34. ELEKTRIČNI KABLOVI                     m
35. CIJEVI ZA VODOVODNE INSTALACIJE               m
36. CIJEVI ZA KANALIZACIJU                   m

IV.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371 -01 /01 03/10 .

Urbroj : 531- 03/4-91-5

Zagreb, l1. studeni 1991.

Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

prof. dr. lvan Cifrić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.