Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na temelju članka 14. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79) objavljuje da su iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke, brisane organizacije pod rednim brojevima:

1. Poljoprivredni centar Hrvatske - RJ Stočarski selekcijski centar Zagreb (rješenje broj: 06-UP/I-772/1979. od 07. 01. 1980. i broj: 02-UP/I-274/1983. od 26. 05. 1983.)

.4. Poljoprivredni institut Križevci - Centar za konjogojstvo i konjički sport (rješenje - klasa: UP/I-01-320- 08/89-01/12, Urbroj: 525-02-89-1, od 12. 04. 1989.).

Klasa: 02-320-08/91-01/77

Urbroj : 525-02-91-1

ZAGREB, 7 studenoga 1991.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.