Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na temelju članka 14. Zakona o mjerama za unapredivanje stočarstva ("Narodne novine", br.11/79) objavljuje, da je u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke, upisan pod rednim brojem: 6. Poljoprivredni centar Hrvatske RJ Stočarski selekcijski centar Zagreb, za vođenje centralne matične evidencije i izdavanje svjedodžbe o porijeku i proizvodnim svojstvima kvalitetnih rasplodnih grla i to za: - kvalitetna rasplodna grla goveda, svinja, ovaca, koza i konja te selekcioniranih pčelinjih matica, (rješenje Klasa: UP/I-02-320-08/91-01/l0 Urbroj: 525-02 -91-1 od 24. 06. 1991.).

Klasa: 02-320-08/91-01/78

Urbroj : 525-02-91-1

Zagreb, 8. studenoga 1991.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

pomoćnik ministra

Branko Čakara, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.