Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Uredba o utvrđivanju tečaja za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjerkjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/9l), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici odžanoj 31. listopada 1991. godine donijela je

UREDBU

o utvrđivanju tečaja za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi

Članak 1.

Carine i druge uvozne pristojbe obračunavaju se po srednjem tečaju za strane valute utvrđenom u skladu s člankom 35. stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 65/86, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90 i "Narodne novine", br 53/91), uvećan za postotak kojeg svaki tjedan utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01 /91-01 /04

Urbroj : 5030112-91 -4

Zagreb, 31. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.