Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Odluka o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Uredbe o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 48/91) Vlada Republike Hrvatske. na sjednici održanoj 6. sludenoga 1991. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine

I.

U općinama Podravska Slatina, Vukovar, Vinkovci, Osijek, Nova Gradiška, Novska, Sisak, Gospić, Otočac, Zadar, Slunj, Duga Resa, Karlovac, Pakrac, Grubišno Polje, Virovitica, Šibenik, Valpovo, Daruvar, Našice, Dubrovnik, Jastrebarsko, Ogulin, Sinj i Ploče sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se koriste na način propisan Uredbom o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 48/91) doznačuju se tijelima određenim člankom 6. navedene Uredbe.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-0l/91-03/06

Urbroj : 5030119-91 -12

Zagreb, 6. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.