Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 04.11.1991 Uredba o određenim pravima vojnih invalida i članova njihovih obitelji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosim

UREDBU

o određenim pravima vojnih invalida i članova njihovih obitelji

Članak 1.

Odredbe Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca ("Službeni list SFRJ", br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90) preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine" br. 53/91 - u daljem tekstu: Zakon) koje vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe, primjenjuju se u Republici Hrvatskoj ukoliko ovom uredbom nije drugačije uređeno.

Članak 2.

Odredba točke 1. članka 5. i točke 2. članka 6. Zakona ne primjenjuje se na osobe kojima je organizam oštećen sudjelovanjem u oružanim akcijama protiv Republike Hrvatske.

Članak 3.

Odredba stavka 1. članka 11. Zakona primjenjuje se na vojnike koji su na odsluženje redovnog vojnog roka upućeni od strane legalnih organa Republike Hrvatske, osim ako im je organizam oštećen neposrednim sudjelovanjem u oružanim akcijama protiv obrambenih snaga republike Hrvatske. Odredba stavka 2. članka 11. Zakona ne primjenjuje se na aktivne vojne osobe Jugoslavenske narodne armije.

Članak 4.

Odredba točke 1. stavka 1. članka 13. Zakona primjenjuje se samo na osobe kojima je organizam oštećen kao pripadnicima legalnih organa Republike Hrvatske. Odredba točke 2. stavka 1. članka 13. Zakona ne primjenjuje se na osobe kojima je organizam oštećen u rezervnom sastavu Jugoslavenske narodne armije ili teritorijalnoj obrani koja nije u funkciji obrane Republike Hrvatske.

Članak 5.

Odredbe ove uredbe odgovarajuće se primjenjuju i na članove njihovih obitelji.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 9. svibnja 1991. godine. osim odredbe članka 4. stavak 1. koja se primjenjuje od 17. kolovoza 1990. godine.

Broj : 1073/91.

Zagreb, 28. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.