Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 04.11.1991 Pravilnik o vojnoj iskaznci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR OBRANE

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 133. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53/A/91). ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o vojnoj iskaznci

Članak 1.

Pripadnicima Hrvatske vojske izdaje se vojna iskaznica. Vojna iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje pripadnost Hrvatskoj vojsci. Vojnu iskaznicu pripadniku Hrvatske vojske izdaju ovlaštena tijela iz članka 133. Zakona o obrani.

Članak 2.

Vojna iskaznica se izrađuje na punijem papiru svjetlo plave boje, a zaštičuje omotom,od prozirne mase. Vojna iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio. Obrasci vojne iskaznice izraduju se u dimenziji 85 x 55 mm. Prednja strana obrasca iz stavka 2. ovog članka sadrži - na sredini grb Republike Hrvatske,

- ispod grba ispisano je "Republika Hrvatska", te naziv "Vojna iskaznica". Na lijevoj strani je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat jedinice Hrvetske vojske;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se ime i prezime vojnog obveznika;

- ispod fotografije ispisuje se serijski broj: Na stražnjoj strani vojne iskaznice ispisuje se:

- oznaka jedinice Hrvatske vojske,

- jedinstveni matični broj gradana, čin, dužnost, te broj iskaznice;

- datum izdavanja, te tekst: "Vojna iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje pripadnost Hrvatskoj vojsci", te potpis ovlaštene osobe.

Članak 3.

O izdanim vojnim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu obrane. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: prezime, ime vojne osobe kojoj je izdana vojna iskaznica. serijski broj, redni broj vojne iskaznice, te datum izdavanja.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 8/91-01/37

Urbroj : 512-05-01-91-1

Zagreb, 28. listopada 1991.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

OBRAZAC VOJNE ISKAZNICE

Prednja strana _____________________________________________________ Fotografija 28 x 32 mm REPUBLIKA HRVATSKA VOJNA ISKAZNICA

(IME)

(PREZIME)

_____________________________________________________

Stražnja strana _____________________________________________________ VOJNA ISKAZNICA JE JAVNA ISPRAVA KOJOM SE DOKAZUJE PRIPADNOST HRVATSKOJ VOĆSCI.

_________________ JMBG

__________________________ (ČIN, DUŽNOST)

___________________ ________________________ (BROJ ISKAZNICE) (OZNAKA JEDINICE)

M-P, ______________________ ____________________________ (DATUM IZDAVANjA) (POTPIS OVLAŠTENE OSOBE)