Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" 53/91) i članka 16. stavka 2. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list" 84/89), ministar trgovine donosi

NAREDBU

o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

I.

Obavijesti o cijenama radi praćenja (u daljnjem tekstu: obavijesti) dostavljaju se za slijedeće proizvode:

________________________________________________________________________
Grana  Šifra              Naziv proizvoda
    proizvoda
________________________________________________________________________
0107  0107130182           Srednji betonski čelik glatki
    010730212            Srednji betonski čelik rebrasti
    0107130242           Betonski čelik iz valjane žice
    0107130972           Pocinčani srednji limovi
    0107130982           Pocinčani tanki limovi
0112  0112110012           Ravno prozorsko staklo
    0112110032           Ravno armirano staklo
0113  0113150232           Zavarene armaturne mreže
0121  0121110032           Hidratizirano vapno
    0121200022           Portlandski cement
    0121200032           Ostale vrste cementa
    0121300012           Puna opeka 1/1 normalni format
    0121300082           Šuplji blokovi s hortzont šupljinama
    0121300082           Šuplji blokovi s vertikalnim šupljinama
    0121300102           Montažni blokovi
    0121300112           Uložna opeka (ostale stropne konstruk.)
    0121300142           Polumontažne i montažne gredice za svodove i tavanice
    0121300152           Biber i vučeni crijep
    0121300182           Kanalice, valoviti crijep (mediteran. romano i žljebnjauci)
    0121300172           Utoreni (prešani) crijep.
    0121410012           Azbestno-cementni krovni materijal
    012l420062           Blokovi za zidove i pregrade
    0121420072           Blokovi za tavanice i svodove
    0121420132           Svježi betoni
    0121420152           Zidni blokovi od čelijastog betona (plina i pjenobetona)
    0121430012           Bitumenski hidroizolacijski materijali s uloškom od krovnog
                    kartona
    0121430022           Bitumenski hidroizolacijski materijali s uloškom od metalne folije
    0121430032           Bitumenski papir
0122  0122010012           Rezana smrekova i jelova građa
    0122010052           Grubo krojeni smrekovi i jelovi elementi .
0123  0123220012           Vanjska ulazna vrata, kompletna
    0123220032           Balkonska vrata. kompletna
    0123220042           Ostala vrata, kompletna
    0123220052           Krila za vrata
    0123220062           Okviri za unutarnja vrata
    0123220072           Slijepi okviri
    0123220082           Prozori s nevezanim krilima
    0123220092           Prozori s vezanim krilima
    0123220102           Krovni prozori
    0123220112           Prozorski kapci
________________________________________________________________________

II.

Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji se bave proizvodnjom odnosno prometom. uključivo i uvozom proizvoda iz točke I. ove naredbe dužni su dostavljati obavijesti Ministarstvu trgovine najkasnije na dan početka primjene novih cijena na tržištu.

III.

Obavijest koju dostavljaju proizvodačka poduzeća mora sadržavati slijedeće podatke:

1) naziv proizvoda i mjernu jedinicu,

2) cijenu koja se primjenjivala do primjene nove cijene (s datumom primjene). novu cijenu (s datumom primjene), postotak promjene cijene,

3) vrstu cijene (proizvođačka, maloprodajna, veleprodajna, uvozna cijena),

4) uvjete prodaje.

5) elemente prodajne cijene.

Trgovačka poduzeća i radnje kao obavijest dostavljaju kalkulaciju prodajne cijene.

IV.

Obavijesti iz točke I. poduzeća su dužna dostaviti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe, a o svakoj promjeni u roku iz točke II. ove naredbe.

V.

Stupanjem na snagu ove naredbe za proizvode iz točke I. ove naredbe prestaju vrijediti odredbe Uputstva o dostavljanju obaviješti o cijenama Saveznom zavodu za cijene radi praćenja ("Službeni list SFRJ" 3/90, 7/80. 19/90. 36/90).

VI.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/81-01/11

Urbroj : 528-50-01 /91-0001

Zagreb, 25. listopada 1991.

Ministar trgovine

dr. Petar Kriste; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.