Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89. 57/89. 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. na sjednici održanoj 8. listopada 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991. iznosi 2.324,00 dinara.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991. iznosi 1.752,20. dinara.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovinle doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. te korisnika invalidske ili starosne mirovine. koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991. iznosi 2.908,30 dinara.

5. U skladu s odredbama iz toč.1. do 4. ove odluke. odredit će se, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. kolovoza 1991. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana, uz obračun isplaćene svote doplatka za pomoć i njegu prema Odluci o privremenom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 54/9l).

6. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 199l. ("Narodne novine". broj 54/91).

7. Ova odluka stupa na snagu Osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. kolovoza 1991.

Klasa: 140-l3/91-01/2589

Urbroj :341-99-02/ 1-91

Zagreb, 9. listopada 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.