Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. kolovoza 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/88, 57/89, 40/90 i 9/91). te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br.17/90 i 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske. na sjednici održanoj 9. listopada 1991. donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. kolovoza 1991.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene od 1. kolovoza 1991. i koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine". br. 22/91). od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine", br. 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada ("Narodne novine", br. 41/91) i za 2,5% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", br. 54/91), povećavaju se od l. kolovoza l991. za 5,75%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. kolovoza 1991. i poslije toga dana, a koje nisu povećane z.a 5,0l%, 10,2%, 6.52% i 2,5% povećavaju se od 1. kolovoza 1991. odnosno od dana ostvarivanja prava za 5,0l%,10,2%, 6,52%, 2,5% i 5,75%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. lipnja 1991. a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 2. ove odluke služi svota novčane naknade koja je na dan 1. siječnja 199l. iznosila 965,30 dinara.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od l. kolovoza l991.

Klasa: 142-14-91-23-2458

Urbroj: 342-22-01-91-2458

Zagreb, 9. listopada 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.