Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l01. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. donosim

UREDBU

o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe Zakona o unutarnjim poslovima "Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni teks1). ako ovom uredbom nije drukčije uređeno.

Članak 2.

Ovlaštene službene osobe imaju pravo bez sudbenog naloga zadržati osobu koja remeti ili ugrožava javni- red i mir ili ako je to nužno iz razloga sigurnosti, najduže do 6 dana odnosno dok za to postoje razlozi.

Članak 3.

Ovlaštene službene osobe mogu bez rješenja o pretrazi i bez prisutnosti svjedoka u slučaju ugrožavanja javnog reda i mira ili ako je to nužno iz razloga sigurnosti, izvršiti pretragu osoba prilikom privođenja, zadržavanja ili lišavanja slobode.

Članak 4.

Ovlaštene službene osobe mogu bez sudbenog naloga ući u tuđi dom i u poslovne prostorije pravnih i fizičkih osoba i po potrebi izvršiti pretragu doma, odnosno poslovnih prostorija kada je to neophodno radi provođenja mjera zaštite osobne sigurnosti određenih osoba, osiguranja određenih objekata ili drugih razloga opće sigurnosti:

Članak 5.

Ovlaštene službene osobe mogu upotrijebiti vatreno oružje, pored slučajeva navedenih u članku 42. Zakona o unutarnjim poslovima, ako ne mogu spriječiti bijeg osobe zatećene u vršenju kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora, osobe lišene slobode I osobe za koju je izda1 nalog za lišenje slobode.

Članek 6.

Ministar unutarnjih poslova može ograničiti ili zabraniti kretanje na javnom mjestu za određeno vrijeme ili na određenom području zbog izvanrednih okolnosti koje ugrožavaju Ustavom utvrđeni poredak ili javni red i mir. Mjera iz stavka 1. ovoga članka traje dok postoje okolnosti zbog kojih je bila izrećena. Ministar unutarnjih poslova dužan je izvijestiti predsjednika Republike i Vladu Republike Hrvatske o mjerama koje je poduzeo.

Članak 7.

Popuna slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova obavlja se osobama koje imaju ratni raspored u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 8.

Osobe koje su raspoređene sukladno članku 7. ove uredbe imaju ista ovlaštenja i dužnosti kao i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 9.

Za povrede radne discipline mogu se izreči, pored mjera navedenih u članku 87. Zakona o unutarnjim poslovima slijedeće disciplinske mjere: 1. zatvor do sedam dana, 2. oduzimanje zvanja.

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 13

Broj : 962/91.

Zagreb, 10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.