Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Odluka o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga građani Republike Hrvatske iznose iz Republike Hrvatske pri putovanju u inozemstvo odnosno što ga strane fizičke osobe unose pri ulasku u Republiku Hrvatsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao Republički zakoni("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. listopada 1991. godine. donijela je

ODLUKU

o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga građani Republike Hrvatske iznose iz Republike Hrvatske pri putovanju u inozemstvo odnosno što ga strane fizičke osobe unose pri ulasku u Republiku Hrvatsku

I.

Građani Republike Hrvatske dužni su pri putovanju u inozemstvo prijaviti carinskim organima iznos efektivnog stranog novca što ga iznose iz Republike Hrvatske.

II.

Efektivni strani novac iz točke I. ove odluke građani Republike Hrvatske iznose na temelju potvrde banke o kupljenome stranom novcu ili na temelju potvrde banke o podignutom stranom novcu s deviznog računa ili deviznog štednog uloga u visini do 1.000 DM ili odgovarajuću valutu do tog iznosa. Potvrda iz stava 1. ove točke važi do prvog prelaska granice a najduže 90 dana od dana izdavanja.

III.

Državljani Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika,Češke i Slovačke Federativne Republike, NR Albanije i NR Mongolije, Bugarske, Republike Poljske, Rumunjske i Mađarske dužni su pri ulasku u Republiku Hrvatsku odnosno pri izlasku iz Republike Hrvatske carinskim organima prijaviti iznos efektivnoga stranog novca što ga unose odnosno što ga iznose iz Republike Hrvatske. Pri ulasku u Republiku Hrvatsku, osobe iz stava 1. ove točke dobivaju pisanu potvrdu o iznosu efektivnoga stranog novca što ga unose u Republiku Hrvatsku, koju su dužni dati na uvid carinskim organima pri izlasku iz Republike Hrvatske.

IV.

Na dan stupanja na snagu ove odluke u Republici Hrvatskoj prestaje važiti Odluka o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga jugoslovenski građani iznose iz Jugoslavije pri putovanju u inozemstvo odnosno što ga strane fizičke osobe unose pri ulasku u Jugoslaviju("Službeni list SFRJ", br. 22/90 i 59/90).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/91-01/09

Urbroj : 5030116-91-4

Zagreb, 19. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.