Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije, za malu privredu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 41/90) i članka 16. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90. i 53lA/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. listopada 1991. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije, za malu privredu

Imenuje se dipl. inž. PETAR ŠALE pomoćnikom ministra energetike i industrije, za malu privredu. s danom 16. listopada 1991. godine.

Klasa: 080-02/91-08/01

Urbroj: 50304/1-91-01

Zagreb, 17. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.