Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 79. stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao Republički zakoni("Narodne novine", br. 53/91), Savjet Narodae banke Hrvatske donosi

ODLUKU

o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

I.

Domaće i strane osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske odnosno unositi u Republiku Hrvatsku efektivne dinare do svote od 5.000 dinara po osobi. Domaće i strane osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske odnosno unositi u Republiku Hrvatsku postojeće novčanice u apoenima od 10, 50, 100 i 500 dinara.

II.

U pograničnom prometu (dvovlasničkom i malograničnom) dvovlasnici mogu svakodnevno unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi iz Republike Hrvatske efektivne dinare do svote od 400 dinara, a ostali korisnici isprava u malograničnom prometu - efektivne dinare do svote od 800 dinara mjesečno u apoenima iz točke I. ove odluke, ako međudržavnim sporazumom nije drugačije određeno.

III.

Ako je ulazak u određenu zemlju uvjetovan zamjenom dinara za odgovarajući iznos nacionalne valute a dinarski iznos iz točke I. i II. ove odluke nije dovoljan, građani Republike Hrvatske mogu iznositi i iznos dinara veći od iznosa utvrđenih u točki I. i II. ove odluke. ali ne veći od iznosa dinara koji je potreban za zamjenu u određenu nacionalnu valutu.

IV.

Radnici koji rade u vagon-restoranima i bifeima u vlakovima hrvatskih željeznica i brodovima u međunarodnom prometu mogu iznositi i unositi u Republiku Hrvatsku efektivne dinare što ih naplate od domaćih i stranih osoba na teritoriji Republike Hrvatske za prodanu domaću robu (živežne namirnice osvježavajuća i alkoholna pića, deserte, cigarete i dr.) u tim restoranima i bifeima.

V.

Prigodni kovani novac izdanja Narodne banke Jugoslavije domaće i strane osobe mogu unositi u Republiku Hrvatsku bez ograničenja. Prigodni kovani novac iz stava 1. ove točke strane osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske samo uz obračun ovlaštenog prodavaoca o njihovoj kupnji u Republici Hrvatskoj odnosno uz ispravu carinarnice o prijavi tog novca pri njihovu unošenju. Prigodni kovani novac iz stava 1. ove točke domaće osobe ne mogu iznositi iz Republike Hrvatske.

VI.

Na dan stupanja na snagu ove odluke u Republici Hrvatskoj prestaje važiti Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 88/89 i 18/90).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinarria".

O. br. 35/91.

Zagreb, 19. listopada 1991.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.