Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 18.10.1991 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 i 11/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 9. listopada 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. srpnja 1991. i koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od i. ožujka 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 40/91), povećavaju se od 1. srpnja 1991. za 2,5%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. srpnja 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 5,01%, 10,2% i 6,52%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 26,347%.

3. Privremene mirovine, određene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo pri inozemnom nosiocu socijalnog osiguranja, usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako povćana mirovina ne može biti veća od granične svote najnižega mirovinskog primanja.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema toč. 1. i 3. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. srpnja 1991, a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. srpnja 1991. iznosi 20.559,70 dinara.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/2589

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 9. listopada 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.