Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Uredba o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 140. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90), Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 6. listopada 1991. godine

UREDBU

o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj privremeno se ograničava upotreba gotovine od strane fizičkih osoba za svako pojedino plaćanje pravnim osobama i fizičkim osobame koje obavljaju djelatnost trgovine ili obavljaju usluge ne temelju prodaje robe ili obavljanja usluga u svoti većoj od 5.000 dinara. Sva plaćanja u svoti većoj od 5.000 dinara mogu se obaviti instrumentima bezgotovinskog platnog prometa (čekovima po tekućim računima građana, kreditnim karticama i preko tekućih i žiro-računa virmanskim nalogom).

Članak 2.

Banke, pošte, Služba društvenog knjigovodstva i druge financijske organizacije, dužne su provjeriti izvor sredstava za svaki gotovinski polog veći od 10.000 dinara. Ukoliko polagač nije u stanju odgovarajućom ispravom dokazati porijeklo pologa, banke, pošte, Služba društvenog knjigovodstva i druge financijske organizacije prihvatit će polog samo u iznosu do 10.000 dinara. Izuzetno od stavka 2. ovog članka, može se vršiti polog novca i u iznosu većem od 10.000 dinara uz izjavu polagača u pisanom obliku o porijeklu pologa i uz navođenje broja računa i kod kojih banaka su ti računi otvoreni.

Članak 3.

U putničkom prometu s inozemstvom i republikama (državama), koje imaju drugačiju novčanu jedinicu, domaće i inozemne osobe mogu iznositi i unositi iz i u Republiku Hrvatsku efektivne dinare do svote od 1.200 dinara po osobi.

Članak 4.

Novčanom kaznom u iznosu do 200.000 dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba, ako postupi suprotno članku 1. i 2. ove Uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi s novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara. Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se fizička osoba ako postupa protivno odredbama članka 1. i 3. ove Uredbe u iznosu od 50.000 dinara. Ako fizička osoba postupa protivno odredbama članka 3. ove Uredbe kaznit će se, osim novčanom kaznom za prekršaj, i poduzimanjem zaštitne mjere oduzimanja efektivnih dinara iznad svote od 1.200 dinara.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 450-12/91-01/03

Urbroj: 5030105-91-1

Zagreb, 6. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.