Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Odluka o ograničavanju korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 5. stavke 2. Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na prijedlog ministra zdravstva Republike Hrvatske, na 11. sjednici od 20. rujna 1991. godine, donio je

ODLUKU

o ograničavanju korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske

I.

Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske, osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, zdravstvena se zaštita osigurava u opsegu i na način kako je to propisano općim aktima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond), ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.

II.

Za sve vrijeme dok traju okolnosti iz točke I. ove Odluke obustavlja se, u pravilu, upućivanje osiguranika na liječenje ili liječničke preglede u inozemstvo.

III.

Osiguranicima se, suglasno odredbi točke I. ove Odluke, osiguravaju operativni, dijagnostički i terapijski zahvati samo ako se radi o hitnoj intervenciji, odnosno, ako postoji vitalna indikacija pri pružanju navedenog oblika liječenja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/91-02/48

Urbroj: 330-24-91-1

Zagreb, 20. rujna 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog Fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.