Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Odluka o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 13. Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 11. sjednici od 20. rujna 1991. godine, donio je

ODLUKU

o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad

I.

Privremenu spriječenost za rad utvrđuje liječnik doma zdravlja kojeg sporazumno odrede rukovodilac ispostave Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i rukovodilac doma zdravlja (u daljnjem tekstu: ovlašteni liječnik).

II.

Broj ovlaštenih liječnika iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u odnosu, jedan liječnik na osam do deset tisuća aktivnih osiguranika.

III.

Ovlašteni liječnik privremenu spriječnost za rad osiguranika utvrđuje po postupku i na način prema važećim propisima.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 10. listopada 1991. godine.

Klasa: 025-04/91-02/43

Urbroj: 338-24-91-1

Zagreb, 20. rujna 1991. godine

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.