Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 48/90), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj 20. rujna 1991. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini (pročišćeni tekst)

I.

U Odluci o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini ("Narodne novine" br. 32/91 - pročišćeni tekst) u članku 1.:

u točki 2c:

- riječi "I-IV 1991." zamijenjuju se riječima "I-XII 1991."

- riječi "polovicu izvršenog programa" zamijenjuju se riječima "izvršeni Program"

u točki 2e:

- iza riječi "1, 3" dodaju se riječi "i na tako utvrđenu cijenu b.o. dana za razdoblje VII-XII 1991. godine s faktorom 1,25"

u točki 2f:

- u drugom redu riječi "I-VI 1991." zamijenjuju se riječima "I-XII 1991.", a iza riječi "1990. godina" briše se tekst i stavlja zarez

u točki 2g:

- iza riječi "1,3" dodaju se riječi "i na tako utvrđenu vrijednost Programa za razdoblje VII-XII 1991. godine s faktorom 1,25"

u točki 3a:

- iza riječi "I-III 1991. godine" dodaju se riječi "za primarnu zdravstvenu zaštitu"

- riječi "I-IV 1991." zamijenjuju se riječima "I-XII 1991. za polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu"

u točki 3b:

- riječi "I-VI 1991." zamijenjuju se riječima "I-XII 1991."

u točki 4a:

- riječi "672.000,00 dinara" zamijenjuju se riječima "840.000,00 dinara" točka 5. i 6. brišu se

točke 7, 8. i 10. postaju točke 5, 6, 7. i 8.

u točki 10b:

- iza riječi "1,3" dodaju se riječi "i na tako utvrđenu vrijednost Programa za razdoblje od VII-XII s faktorom 1,25".

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991. godine.

Klasa: 025-04/91-02/44

Urbroj: 338-24-91-1

Zagreb, 20. rujna 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.