Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 48/90), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici, održanoj 20. rujna 1991. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

I.

U Odluci o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 14/91) u članku 1. iza riječi "sva" dodaje se riječ "nova", a riječi "privremeno do 30. lipnja 1991. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. prosinca 1991. godine".

II.

Odredbe točke I. ove Odluke ne primjenjuju se na investicijska ulaganja koja se odnose na financiranje ulaganja za stavljanje u funkciju zdravstvenih objekata porušenih u ratnim razaranjima u 1991. godini. Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske donijet će posebne odluke za odobrenje financijskih sredstava u svezi investicijskih ulaganja utvrđenih u stavki 1. ove točke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/91-02/45

Urbroj: 338-24-91-1

Zagreb, 20. rujna 1991. godine

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.