Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeć 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91-01/80

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o osnovama sigurnosti u željezničkom prometu, ("Službeni list SFRJ", br. 26/91)

2. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 2/74, 17/90)

3. Zakon o sistemima veza ("Službeni list SFRJ", br. 41 /88, 80/89)

4. Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama ("Službeni list SFRJ", br. 2/86)

5. Zakon o zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 45/86, 24/88, 80/90)

6. Zakon o obaveznim i osnovnim materijalno pravnim odnosima u zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 22/77, 12/85)

7. Zakon o ustanovi za održavanje unutrašnjih plovnih putova ("Službeni list SFRJ", br. 50/74, 17/81, 24/88).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj:

1. Odredbe članka 3, članka 13. stavka 2, članka 25. stavka 1, članka 44. stavka 1, članka 57. i članka 128. stavka 3. zakona iz članka 1. točke 1. ovoga zakona;

2. Odredbe članka 67. zakona iz članka 1. točke 2. ovoga zakona;

3. Odredbe članka 3, 5, 7, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 52, 53. i 54. zakona iz članka 1. točke 3. ovoga zakona;

4. Odredbe članka 70. stavka 2. zakona iz članka 1. točke 5. ovoga zakona;

5. Odredbe članka 3. stavka 2, članka 4. stavka 2, članka 16. i 19. zakona iz članka 1. točke 7. ovoga zakona.

Članak 3

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa i saveznih funkcionara za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa i republičkih funkcionara u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Ovlaštenja i poslovi željezničkih transportnih poduzeća u okviru Zajednice JŽ i Zajednice JŽ iz članka 1. točke 1. i članka 3. ovoga zakona, postaju ovlaštenja i poslovi HŽP-Hrvatskog željezničkog poduzeća.

Ovlaštenja i poslovi sistema veza jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona, poslovi i ovlaštenja Zajednice JPTT, te poslovi i ovlaštenja organizacije PTT prometa iz članka 1. točke 3. i članka 3. ovoga zakona, postaju poslovi i ovlaštenja HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacija.

Ovlaštenja i poslovi sistema veza jugoslavenskog radija i televizije te radiodifuznih organizacija u okviru jugoslavenske radiotelevizije, iz članka 1. točke 3. i članka 3. ovoga zakona, postaju poslovi i ovlaštenja Hrvatske radiotelevizije.

Članak 6.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da svojom uredbom uredi pitanja znaka državne pripadnosti zrakoplova iz zakona iz članka 1. točke 5. ovoga zakona i pitanja naziva, pravnog položaja i načina upravljanja u Ustanovi za održavanje unutarnjih plovnih putova iz zakona iz članka 1. točke 7. ovoga zakona.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01 /91-07/04

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.