Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj prunjenjuje kao republički zakon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj prunjenjuje kao republički zakon

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja i991 Vljeća općina 26. lipnja, 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine

Klasa:011-01/91-01/111

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr: Franjo Tuđman
ZAKON

o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

Preuzima se i primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republički zakon, Zakon a osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca ("Službeni list SFRJ", br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90), osim odredaba koje se odnose na pravo na stalni invslidski dodatak, kupališno i klimatsko liječenje, povlštenu voanju, osobno motorno vozilo, pomoć u slučaju smrti, isplatu novčanih primanja u stranoj valut, na određivanje visine i usklađivanje novčanih primanja, osiguravanje sredstava za provođenje zakona i odredaba o primjeni zakona za vrijeme ratnog stanja, kao i odredba kojom je dopuštena žalba na odluke donesene u upravnim sporovima.

Članak 2.

Savezni propisi doneseni za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih organa i saveznih funkcionara za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 2. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa i republičkih funkcionara u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 4.

Financijska prava i obveze koje su po Zakonu o osnovim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca ("Služni list SFRJ", br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90) pripadala Federaciji postaju prava i obveze proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Prava utvrđena ovim zakonom mogu koristiti i ostvarivati državljani Republike Hrvatske, a držvljani ostalih republika s teritorija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ukoliko su sredstva za ostvarivanje i njihovih prava po ovom zakonu osigurana u proračunu Republike Hrvatske u slučaju reciprociteta.

Članak 6.

Osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe i ortopedski dodatak određuju se u iznosima koje korisnici ostvaruju na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 7.

Iznose novčanih primanja utvrđene prema odredbi članka 6. ovoga zakona valorizira ministar rada i socijalne skrbi početkom kalgndarske godine, uzimajući u obzir kretanje prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Članak 8.

Isprave za povlaštenu vožnju ovjerene od strane nadležnih općinskih organa uprave do dana stupanja na snagu ovoga zakona važe do 31. prosinca 1991. godine.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 561-1/91-01/05

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.