Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske; a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivanju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i savezik organimauprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakons o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/122

Urbroj : 7 1 -91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizaaja, Zakona o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

Članak 1.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj :

- Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 i 42/90),

- Zakon o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i seveznih organizacija ("Službeni list SFRJ", br. 22/78,1/80, 70/84,15/85, 24/86, 24/88, 29/88 i 18/89),

- Zakon o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", br. 77/87),

- Zakon o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima ("Službeni list SFRJ", br.12/77 i 46/88),

- Zakon o financiranju federacije ("Službeni list SFRJ", br. 16/86, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89, 55/90),

- Zakon o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste ("Službeni list SFRJ", br. 20/87 i 84/90),

- Zakon o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 12/89 i 74/90),

- Zakon o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija ("Službeni list SFRJ", br. 56/81),

- Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije, što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 42/90),

- Zakon o Savjetu federacije ("Službeni list SFRJ", br. 56/74 i 20/82),

- Zakon o praznicima SFRJ ("Službeni list SFRJ", br 6/73),

- Zakon o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa ("Službeni list SFRJ", br. 67/72).

Članak 2.

Propisi doneseni na temelju zakona iz članka 1. ovoga zakona stavljaju se izvan snage.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-03/91-03/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.