Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija

Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-politićkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 0111/91-01/124

Urbroj : 7 1 -91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj stavljaju se izvan snage ovi savezni propisi:

1. Zakon o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90),

2. Zakon o osiguranju sredstava za regres za umjetna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja i kvalitetno sortno sjeme ("Službeni list SFRJ", br. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 i 49/89),

3. Zakon o privremenim mjerama o regresu dijela kamata na kredite što se koriste za određene namjene u poljoprivredi ("Službeni list SFRJ", br.16/90),

4. Zakon o fondu solidarnosti s nesvrstanim zemljama i zemljama u razvoju ("Službeni list SFRJ", br. 60/74, 55/78, 111/86 i 65/87),

5. Zakon o pokriću tečajnih razlika po određenim inozemnim kreditima ("Službeni list SFRJ", br. 43/86, 31/87, 49/87, 3/88 i 41 /89),

6. Zakon o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list SFRJ", br. 84/89, 63/90 i 20/91 ),

7. Zakon o osiguranju sredstava za osnivanje i rad Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list SFRJ", br. 84/89),

8. Zakon o garanciji Federacije za obveznice izdane u 1990. godini radi sanacije banaka ("Službeni list SFRJ", br. 55/90),

9. Zakon o sredstvima rezezvi ("Službeni list SFRJ", br. 62/77, 41/83, 10/84, 71/84 i 83/89),

10. Zakon o osiguranju sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede ("Službeni list SFRJ", br. 84/89),

11. Zakon o osiguravanju i korištenju sredstava za poticanje tehnološkog razvoja Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 84/87, 16/89 i 41 /89),

12. Zakon o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje programa pribavljanja stanova za potrebe kadrova i povratak iseljenih osoba u SAP Kosovo u periodu od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 83/89 i Zakon o programu pribavljanja stanova za potrebe kadrova i povratak iseljenih osoba u SAP Kosovo od 1989. do 1993. ("Službeni list SFRJ", br. 9/90),

13. Zakon o regresu dijela kamata na kredite koji se koriste za izvoz opreme i brodova i izvođenje investicijskih radova u inozemstvu na kredit ("Službeni list SFRJ", br. 21 /90),

14. Zakon o privremenim mjerama o dopuni Zakona o sredstvima Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina od 1986. do 1990. godine ("Službeni list SFRJ", br. 73/90),

15. Zakon o privremenim mjerama i produženju važenja dijela društvenog plana Jugoslavije od 1986. do 1990. godine i pojedinih odredaba saveznih zakona kojima se uređuje financiranje društvenih i drugih službi u republici odnosno autonomnoj pokrajini koja ne može svojim sredstvima financirati te službe ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

16. Zakon o financiranju Federacije (prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", br. 16/86, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 i 55/90),

17. Zakon o utvrđivanju izvora sredstava za financiranje saveznih robnih rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 60/89);

18. Zakon o privremenom financiranju potreba Federacije u 1991. godini za koje se sredstva osiguravaju u Budžetu Federacije ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

19. Odluka o financiranju JNA u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

20. Zakon o privremenom ograničenju javne potrošnje u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 20/1991).

Prava koja proizlaze iz zakona iz stavka 1. točke 2), 3), 5), 10),11) i 13) ovoga članka priznaju se ako su stečena do 31 prosinca 1990. godine.

Članak 2.

Propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona stavljaju se izvan snage.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-03/91-03/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.