Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Uredba o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 1. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji

Članak 1.

Pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske, MUP-a, civilne zaštite, dobrovoljačkih odreda. te drugih od strane Ministarstva obrane i MUP-a organiziranih službi. jedinica i pojedinaca koji su pri obavljanju službenih dužnosti, po nalogu nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske, u funkciji obrane Republike Hrvatske od 30. V. 1990. ranjeni, povrijeđeni, ozlijedeni ili oboljeli, smatraju se ratnim vojnim invalidima hrvatskih obrambenih snaga.

Članak 2.

Članovima obitelji osoba poginulih, nestalih ili umrlih uslijed rana, povreda, ozljeda, ili bolesti zadobivenih pod okolnostima iz članka 1. ove Uredbe smatraju se osobe koje se smatraju članovima obitelji prema odredbama članka 20. i 21. stavak 1. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca ("Službeni list SFRJ", br. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90).

Članak 3.

Osobama iz članka 1. i 2. ove uredbe pripadaju prava utvrđena odredbama članka 22. i 23. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca. Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se pod uvjetima i na način predviđen odredbama Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca, po kojima prava predviđena tim zakonom ostvaruju ratni vojni invalidi i članovi obitelji palih boraca, ako nisu u suprotnosti s Ustavom, zakonima Republike Hrvatske i ovom uredbom.

Članak 4.

Prava iz članka 3. ove uredbe pripadaju od prvog dana narednog mjeseca od dana ispunjenja uvjeta ako je zahtjev podnijet u roku od 3 mjeseca od dana ispunjenja uvjeta, a za slučajeve koji su nastali prije stupanja na snagu ove Uredbe, ako je zahtjev podnijet u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove uredbe osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 563-01/91-02/03

Urbroj : 5030104-91-3

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.