Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Uredba o zabrani izvoza i prometa određenih proizvoda izvan teritorija Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine., broj 39/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine. donijela je

UREDBU

o zabrani izvoza i prometa određenih proizvoda izvan teritorija Republike Hrvatske

Članak 1.

Poduzećima, drugim pravnim i fizičkim osobama koje se batve proizvodnjom, odnosno prometom robe, zabranjuje se izvoz i prodaja izvan teritorija Republike Hrvatske, sljedećih proizvoda: - merkantilna pšenica, pšenično brašno i tjestenina, - šećerna repa i šećer, - uljarice, sirovo i rafinirano jestivo ulje. - kukuruz, - živa stoka, svježe meso i mlijeko. Prodajom iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se prodaja građanima s prebivalištem izvan teritorija Republike Hrvatske, za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji.

Članak 2.

Iznimno. na pisani zahtjev poduzeća. druge pravne i fizičke osobe i na prijedlog mjerodavnog ministarstva, izvoz. odnosno prodaju i odredene količine proizvoda iz članka 1. ove uredbe može odobriti ministar trgovine.

Članak 3.

Novčanom kaznom od 300.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće, odnosno druga pravna osoba, ako postupi protivno odrebi članka 1. ove uredbe.

Za radnju iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću, odnosno drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

Članak 4.

Novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi protivno odredbi članka 1. ove uredbe.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/91-01/03.

Urbroj 5030116-91-2

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r