Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje, roda iz 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 1. listopada 1991. donijela je

ODLUKU

o zaštitnim cijenama suncokreta i soje, roda iz 1991. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama, koji proizvode suncokret i soju. sami ili u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima, te individualnim poljoprivrednim proizvodačima koji suncokret. odnosno soju, proizvode i prodaju sami (u daljnjem tekstu: proizvođači) osiguravaju se za suncokret i soju, roda iz 1991. godine, zaštitne cijene: - za suncokret 10.00 d/kg - za soju 10,00 d/kg.

II.

Cijene iz točke l. ove odluke razumijevaju se franko skladište, vagon. tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođaća po izboru kupca.

III.

Cijene iz točke I. ove Odluke vrijede za suncokret koji sadrži 40% ulja, 11% vlage i 3% nečistoće i soju koja sadrži' 13% vlage i 2% nečistoće. Za svaki postotak sadržaja ulja u suncokretu veći ili manji od 40% zaštitna cijena suncokreta se povećava ili smanjuje za 0,25 dinara po jednom kllogramu. Ako suncokret ili soja sadrže manji ili veći postotak vlage i nečistoće od predviđenih u stavku 1. ove točke, zaštitne cijene iz točke I. ove odluke se za svaki postotak povećavaju ili smanjuiu za 1%.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/91-01/09

Urbroj : 5030116-91-6

Zagreb. 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.