Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda iz 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine donijela je

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni kukuruza roda iz 1991. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama koji proizvode kukuruz sami ili u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima te individualnim poljoprivrednim proizvođačima koji kukuruz proizvode i prodaju sami (u daljem tekstu: proizvodači) osigurava se za kukuruz roda iz 1991. godine, zaštitna cijena od 4,00 dinara po jednom kilogramu.

II.

Cijena iz točke I. ove odluke razumijeva se franko utovarna postaja proizvodača, franko skladište na željezničkom kolodvoru proizvodača ili franko skladište mlina u mjestu proizvodača - po izboru kupca.

III.

Cijena iz točke I. ove odluke vrijedi za kukuruz zreo. zdrav, bez znakova plijesni i bez stranog okusa i mirisa. upotrebljiv za Ijudsku ishranu odnosno za stočnu hranu. nezaražen žitnim bolestima ni štetnicima s do 2% defektnih zrna i drugih primjesa. do 4% lomljenih zrna i 14% vlage. Postotak lomljenih zrna utvrđuje se prosijavanjem kroz sito s otvorima promjera 5 mm.

IV.

Ako kukuruz ima veći ili manji postotak defektnih zrna, drugih primjesa i vlage koji je predviđen točkom III. ove odluke, zaštitna cijena će se smanjiti odnosno povećati za isti postotak defektnih zrna, drugih primjesa i vlage. Za kukuruz koji ima postotak vlage veći od 14,5 zaštitna cijena će se smanjiti i za troškove sušenja koji se utvrđuju ugovorom izmedu proizvođača i kupca. Ako kukuruz sadrži veći postotak lomljenih zrna od 4%, zaštitna cijena će se smanjiti za postotak lomljenih zrna i to za O.25% po svakom postotku lomljenih zrna.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/91-01/09

Urbroj : 50301116-91-4

Zagreb. 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.