Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda iz 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine". br. 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine donijela je

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda iz 1991. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama koji proizvode šećernu repu sami ili u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima te individualnim poljoprivrednim proizvođaćima koji šećernu repu proizvode i prodaju sami (u daljem tekstu: proizvodači) osigurava se. za šećernu repu roda iz 1991. godine, zaštitna cijena od 1,00 dinara po jednom kilogramu:

II.

Cijena iz točke I. ove odluke razumijeva se franko utovarna postaja u mjestu proizvođača po izboru kupca, uz željezničku, brodsku odnosno kamionsku rampu, pristanište ili dizalicu, pripremljenu za utovar u prijevozno sredstvo.

III.

Cijena iz točke I. ove odluke vrijedi za šećernu repu očišćenu od stranih primjesa, zemlje i neispravno odrezanih glava, lišća i repića s digestijom od 15,5%. Za svaki postotak digestije veći ili manji od 15,5%, zaštitna cijena se povećava ili smanjuje za 0,0645 dinara po jednom kilogramu šećerne repe.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/91-01/09

Urbroj : 5030116-91-8

Zagreb. 1. listopada 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.