Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda iz 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", .br. 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. donijela je

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni pšenice roda iz 1992. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama koji proizvode pšenicu sami ili u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima te individualnim poljoprivrednim proizvođačima koji pšenicu proizvode i prodaju sami (u daljnjem tekstu: proizvođači) osigurava se za pšenicu roda iz 1992. godine zaštitna cijena od 6,00 dinara po jednom kilogramu.

II.

Cijena iz točke I. ove odluke razumijeva se franko vagon utovarna postaja proizvođača, franko skladište na željezničkom kolodvoru proizvođača ili franko skladište mlina u mjestu proizvođaća - po izboru kupca.

III.

Cijena iz točke I. ove odluke vrijedi za pšenicu zrelu, zdravu, bez znakova plijesni i stranog okusa i mirisa, upotrebljivu za Ijudsku hranu. nezaraženu pšeničnim bolestima ni štetnicima, s 2% urodica i nečistoće i s 13% vlage.

lV.

Ako pšenica ima veći ili manji postotak urodica, nečistoća ili vlage od postotka koji je predviđen u točci III. ove odluke zaštitna cijena će se smanjiti odnosno povećati za isti postotak urodice. nečistoće ili vlage. Za pšenicu koja ima postotak vlage veći od 14% zaštitna cijena će se smanjiti i za troškove sušenja. Troškovi sušenja utvrđuju se ugovorom zaključenim izmedu proizvodača i kupca. Za veći stupanj snetljivosti pšenice te za zamazanost i upaljenost pšenice cijena će se smanjiti do 5%.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/91-01/09

Urbroj: 5030116-91-2

Zagreb. 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.