Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju auto-ceste Zagreb-Karlovac i izgradnju pratećeg uslužnog objekta tip A Zdenčina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste", Zagreb, Vončinina 3. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju auto-ceste Zagreb-Karlovac i izgradnju pratećeg uslužnog objekta tip "A" Zdenčina

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa rekonstrukcija auto-ceste Zagreb - Karlovac i izgradnja pratećeg uslužnog objekta tip "A" Zdenčina.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se temeljem uvjeta uređenja prostora broj 02-UUP-145/1991. od 8. srpnja 1991. godine, Izvršnog vijeća Skupštine općine Jastrebarsko, a za područje katastarskih općina Drežnik i Zdenčina.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/07

Urbroj: 5030119-91-2

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r