Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda

I.

U Odluci o uvođenju dodatnog poreza ne promet određenih proizvoda ("Narodne novine", broj 37/91) u točki I. riječii "alkoholnih pića", brišu se.

II.

Točka III. mijenja se i glasi: "Osnovica za obračunavanje dodatnog poreza na promet duhanskih prerađevina je pakovanje cigareta od 20 komada."

III.

Točka IV. mijenja se i glasi: "Dodatni porez na promet duhanskih prerađevina plaća se :

- u iznosu od pet dinara po pakovanju. na sve vrste licencnih i uvoznih cigareta,

- u iznosu od jedan dinar po pakovanju za ostale vrste cigareta".

IV.

Točka V. briše se.

V.

U točki VI. riječii "i alkoholnih pića" brišu se.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/91-01/14

Urbroj : 5030116-91-5

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.