Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 34/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. rujna 1991. donijela je

ODLUKU

o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

I.

Vrijednost boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta iznosi 1,10 dinara.

II.

Sredstva naknade se uplaćuju na poseban račun koji se vodi kod Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:320-02/91-01/04

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 24. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.