Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 58. stavka 3. i članka 70. stavka 1. točke 1, 2. 3. i 6. te stavka 2. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90 i 9/91) ministar prosvjete i kulture donio je

PRAVILNIK

o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

Članak 1.

Ovim Pravilnikom:

a) propisuju se: uvjeti i način osposobljavanje osoba za vozače vozila pojedine kategorije, prostor, popis nastavnih sredstava, pomagala i opreme koja omogućuje realizaciju sadržaja programa osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedinih kategorija: razlozi, uvjeti i postupak utvrđivanja privremene ili trajne zabrane obavljanja djetatnosti osposobljavanja vozača; evidencija i dokumentacija koju vode organizacije za osposobljavanje kandidata za vozača.

b) utvrduje se: nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedinih kategorija.

I. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 2.

Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon jedinstveni je sustav koji obuhvaća nastavu,obuku, stručni rad, stručno usavršavanje, stručni i upravni nadzor.

Nastavu u okviru osposobljavanja kandidata za vozače iz stavka 1. ovog članka sačinjava:

1.nastava iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila

2. nastava iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nezgodama.

Obuku iz stavka 1. ovog članka sačinjava obuka iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon određene kategorije.

1. Uvjeti za osposobljavanje kandidata

Članak 3.

Za vozače vozila na motorni pogon mogu se osposobljavati osobe:

1. koje su duševno i tjelesno sposobne za upravljanje vozilima,

2. koje su najviše tri mjeseca mlađe od godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom, odnosno, potvrde o poznavanju prometnih propisa,

3. koje mogu samostalno rješavati pismene zadatke.

Članak 4.

Osobe koje se žele osposobljavati za vozače zaključuju s autoškolom ugovor kojim se utvrđuju međusobne obveze.

Osobe koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, prilikom upisa u program osposobljavanja, dužne su priložiti potvrdu o boravištu na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: autoškole) i organizacije Crvenog križa mogu započeti s osposobljavanjem kandidata za vozače vozila na motorni pogon kad Ministarstvo prosvjete i kulture donese rješenje o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Autoškole će provoditi osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon:

1 ako imaju plan i godišnji program rada o osposobljavanju osoba za vozače,

2. ako je osiguran potreban broj stručnih radnika za uspješno ostvarivanje nastavnih planova i programa osposobljavanja,

3. ako osiguravaju potreban prostor, nastavna sredstva i pomagala te opremu koja omogućuje nesmetano osposobljavanje kandidata za vozače.

Organizacije Crvenog križa mogu osposobljavati osobe za vozače iz progama Pružanja prve pomoći, ako za realizaciju programa osiguraju potreban broj stručnih radnika pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Autoškole i organizacije Crvenog križa osposobljavaju osobe za vozače vozila na motorni pogon prema nastavnim planovima i programima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Osposobljavanje osoba za vozače vozila pojedine kategorije može se obavljati i izvan sjedišta ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5. i 6. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Za povremeno osposobljavanje osoba za vozače traktora, radnih strojeva, bicikla s motorom i motokultivatora izvan sjedišta, autoškola i organizacija Crvenog križa moraju ispunjavati uvjete iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika uz prethodnu obavijest upućenu Ministarstvu prosvjete i kulture.

Članak 8.

Za obavljanje djelatnosti osposobljavanja autoškola mora osigurati: učionicu,nastavna sredstva i pomagala, vozila na motorni pogon, prometni poligon ili odgovarajuću površinu, stručne kadrove, te odgovarajuće opremljene prostorije za rad pratećih službi i prijem stranaka.

Za osposobljavanje osoba za vozače autoškola mora imati: zbirku propisa za područje prometa, priručnike iz programa osposobljavanja, odgovarajuću literaturu o djelovanju uređaja na vozilima koji su značajni za sigurnost u prometu te o djelovanju raznih nepovoljnih činilaca na odvijanje prometa, stručnu literaturu iz područja psihologije prometa, andragogije, metodike obuke vožnje i testove koji se koriste u toku nastave.

2. Uvjeti za izvođenje nastave i obuke

Članak 9.

Učionica za izvođenje nastave iz članka 2. stavka 2. mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je sagrađena po normativima za izgradnju objekata,

2. da nije dio ugostiteljskog objekta ili stambenog prostora, odnosno, da nije neposredno povezana s ugostiteljskim objektom,

3. da ima vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,

4. da je zaštićena od buke, prašine i slično,

5. da se može dovoljno prozračivati,

6. da ima mogućnost ravnomjernog grijanja na temperaturi najmanje 18 stupnjeva C.

7. da je dobro osvijetljena danju i noću i da je svjetlo jačine najmanje 150 luxa.

8. da ima radnu površinu po osobi 1,5 m kvadratni,

9. da ima zapreminu po osobi najmanje 3 m kubična,

10. da ima radnu površinu najmanje 8 m kvadratna za nastavnike i nastavna pomagala,

11. da ima odgovarajući namještaj:

- školsku ploču s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1m kvadratni ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m kvadratna ili više,

- ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,

- radne stolove ili školske klupe,

- stolice s naslonom,

Pored učionice u istom građevinskom objektu mora postojati prostorija sa sanitarnim čvorom s najmanje jednim muškim WC-om s umivaonikom i jednim ženskim WC-om s umivaonikom.

Članak 10.

Za izvođenje nastave iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila obvezno se koristi minimum nastavnih sredstava i pomagala:

I. Priručnici;

II.Vizualna i audio-vizualna nastavna sredstva i pomagala:

1. grafoskop ili dijaprojektor ili epiprojektor ili projektor ili epidijaskop ili televizor i videorekorder (player), s pripadajućim panoima ili grafofolijama ili dijapozitivima ili videofilmovima ili drugim filmovima koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila,

2. sheme prometnih znakova,

3. maketu za pokazivanje prometnih situacija i prometnih pravila ili magnetsku ploču sa svim prometnim elementima,

4. maketu svjetlosnih i svjetlosno signalnih uređaja s vlastitim izvorom svjetlosti,

5. komplet propisane opreme vozila,

6. tahograf s dijagramskim listićima ili trakom (za vozila C i D kategorije),

Članak 11.

Za izvođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, obvezno se koriste slijedeća nastavna sredstva i pomagala:

I. Priručnik:

II.Ostala nastavna sredstva i pomagala:

1. kutija prve pomoći 1 komplet

2. individualni prvi zavoj:

- tip I 5 komada

- tip II 5 komada

- tip III 5 komada

3. zavoj 4 x 5 15 komada

4. zavoj 8 x 5 15 komada

5. zavoj 12 x 5 15 komada

6. trokutaste marame 30 komada

7. hidrofilna gaza 1/4 10 komada

8. hidrofilna gaza 1/2 5 komada

9. hidrofilna gaza 1/1 5 komada

10. igle sigurnice 30 komada

11. ljepljiva traka

(flaster) 2 x 5 1 komad

12. sterilne komprese od gaze 5 kutija

13. priručni materijal (prometni trokut, kravata, letvice, novine, karton za izradu ovratnika i dr.)

14. lutka za izvođenje umjetnog

disanja 1 komad

15. daska za imobilizaciju

kralježnice 1 komad

16. pokrivač 6 komada

17. 2 plastične vrećice za spremanje

amputiranih dijelova tijela

18. škare 1 komad

Osim nastavnih sredstava iz točaka 1 - 18. mora biti osigurano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju lutke za izvođenje umjetnog disanja.

Članak 12.

Za izvođenje obuke iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon autoškola mora osigurati:

1. za A kategoriju - vozilo A kategorije s dva kotača,

2. za B kategoriju - vozilo B kategorije koje nema automatski mjenjač,

3. za C kategoriju - vozilo C kategorije čija najveća dopuštena masa iznosi najmanje 7,5 t,

4. za D kategoriju - vozilo D kategorije koje ima najmanje 35 sjedala,

5. za E kategoriju - vozilo C ili D kategorije s priključnim vozilom s dvije osovine, čija najveća dopuštena masa iznosi najmanje 4,5 t i vlastitim sistemom kočenja.

Obuka za upravljanje traktorom može se izvoditi samo na traktoru s priključnim vozilom.

Vozilo za obuku invalidne osobe mora biti prilagođeno njezinim tjelesnim nedostacima o čemu mora postojati odgovarajuća potvrda o ispitivanju vozila izdana od ovlaštene organizacije za ispitivanje vozila.

Članak 13.

Vozila B, C i D kategorije za izvođenje obuke iz upravljanja motornim vozilom moraju imati:

1. dvostruke komande na spojci i radnoj kočnici,

2. dva vozačka ogledala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila,

3. dva unutarnja ogledala za vozilo B kategorije.

4. aparat za gašenje požara,

5. oznaku "autoškola",

6. "L" pločicu, osim za vozila koja imaju ploču za označavanje s nacrtanim znakom "L",

7. tahograf, za vozila C i D kategorije.

Članak 14.

Pločica "L" ima oblik kvadrata, dimenzije 150 x 150 mm,

plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo, "L". "L" pločica se postavlja:

1. na motociklu - jedna pločica na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice,

2. na priključnom vozilu - jedna pločica na stražnjoj strani vozila s lijeve strane oznake "autoškola",

3. na traktoru - dvije pločice: jedna na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice,

4. na ostalim vozilima - dvije pločice: jedna na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila.

Članak 15.

Ploča za označavanje vozila "Autoškola" je svijetleća ili od reflektirajuće žute boje i na njoj je upisan tekst "Autoškola". Uz tekst "Autoškola" na ploči za označavanje, ucrtava se s desne strane oznaka "L" u skladu s člankom 14. stavak 1. ovog Pravilnika, te naziv i sjedište autoškole.

Na osobnim automobilima i kombi vozilu oznaka "Autoškola" postavlja se na najvišem mjestu vozila. Na ostalim vozilima oznaka "Autoškola" postavlja se na sredini stražnje strane vozila, a može se postaviti i na prednjoj strani vozila.

Članak 16.

Za izvođenje obuke iz predmeta Upravljanj vozilom na motorni pogon, autoškola mora osigurati poligon ili odgovarajuću prometnu površinu.

Prometni poligon za izvođenje vježbi iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon sastoji se od jedne, ili više površina u istom mjestu, koje nisu javna cesta, a imaju slijedeće prometno-tehničke elemente:

1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozilom u oba smjera širine najmanje 5 metara a dužine najmanje 240 m,

2. raskršća na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:

- kad su ceste iste važnosti;

- kad je promet reguliran prometnim znakovima, a posebno semaforima,

- kad se promet odvija u kružnom toku,

3. prometnu površinu za uvježbavanje:

- kretanje naprijednatrag,

- parkiranje odnosno garažiranje,

- promjena smjera kretanja (pletenica),

- promjena pravca kretanja vožnjom naprijed i natrag (naizmjenični boksovi),

- kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog radijusa (izvođenje "osmice"),

- kretanje po klizavom kolniku,

- kretanje po oštećenom kolniku,

- vožnje na suženju ceste,

- vožnje pri izvođenju radova na cesti,

- vožnje na tucaničkom kolniku,

- vožnje na usponu i padu ceste,

- vožnje na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini,

- okretanje motocikla (izvođenje "osmice").

Prometno-tehnički elementi poligona, osim za uvježbavanje vožnje na tucaničkom kolniku i izvođenja radova na cesti moraju biti izgrađeni sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju cesta.

Odgovarajuća površina za izvođenje vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od ukupno 500 m kvadratnih, a jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m i dužine najmanje 50 metara.

Odgovarajuća površina mora omogućavati uvježbavanje svih osnovnih radnji s vozilom kao što su:

- kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama,

- okretanje vozilom s manevrom ili bez manevra,

- parkiranje,

- vožnja uz nagib.

Vježbe kretanja uz nagib za sve kategorije vozila, vježbe okretanja te polukružnog okretanja vozila C i D kategorije, mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.

Prometni poligon ili odgovarajuća površina mora biti obilježena odgovarajućim prometnim znakom.

Članak 17.

Autoškole i organizacije Crvenog križa mogu osposobljavati kandidate iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, ako ispunjavaju uvjete iz članka 9. i članka 11. ovog Pravilnika.

3. Podnošenje zahtjeva

Članak 18.

Autoškola podnosi zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izvođenje programa osposobljavanja Ministarstvu prosvjete i kulture.

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta autoškola prilaže :

1.akt o osnivanju,

2. rješenje o upisu u registar privrednog suda ili registar društvenih organizacija,

3. opći akt o sadržaju i programu stručnih organa autoškole, o pravima i dužnostima osoba koje se opsosobljavaju,

4. popis vozača - instruktora i nastavnika potrebnih za realizaciju programa osposobljavanja iz članka 2. ovog Pravilnika s dokumentima o stručnoj spremi vozača instruktora i nastavnika,

5. popis i opis prostorija za obavljanje djelatnosti uz koji se prilaže rješenje nadležnog organa općine da radni i poslovni prostori udovoljavaju uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zeštite na radu,

6. popis nastavnih sredstava i pomagala,

7. skicu poligona ili odgovarajuće površine s opisom prometno-tehničkih elemenata i odobrenjem nadležnog općinskog organa uprave odnosno vlasnika površine za korištenje površine,

8. popis vozila na kojima će se osposobljavati vozači (tip i marka, broj sjedišta za autobus),

9. dokaz da je autoškola zasnovala radni odnos s potrebnim brojem vozača - instruktora i nastavnika, te da raspolaže prostorom, opremom i vozilima za osposobljavanje,

10. broj autosimulatora i ostale opreme (ukoliko ih posjeduje).

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta izvan sjedišta prilažu se dokumenti iz stavka 2. točke 4, 5, 6. 7, 8. i 9. ovoga Članka

Članak 19.

Odobrenje za korištenje odgovarajuće površine izdaje nadležni organ uprave na čijem području djeluje autoškola, odnosno, poduzeće ili druga organizacija ako je vlasnik površine.

Članak 20.

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izvođenje nastave iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, prilaže se:

1. popis liječnika koji izvode nastavu iz predmeta Pružanje prve pomoći; ugovore o određenoj vrsti radnog odnosa,

2. popis i opis prostorija za izvođenje programa osposobljavanja, uz koji se prilaže rješenje općinskog organa da prostorije udovoljavaju uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i zaštite na radu,

3. popis nastavnih sredstava i pomagala,

Organizacije Crvenog križa uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilažu i rješenje o upisu u registar društvenih organizacija.

4. Nastava

Članak 21.

Nastava iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći u slučaju prometne nezgode organizira se u obrazovnim grupama od najviše trideset osoba, ovisno o uvjetima iz članka 9. ovog Pravilnika.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok-sat 90 minuta .U jednom danu može se jednoj grupi održati najviše tri nastavna sata. Nakon održanog nastavnog sata obvezan je odmor od deset minuta, a iza blok-sata, petnaest minuta.

Članak 22.

Obuka kandidata za vozače iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon provodi se individualno, a vrijeme trajanja nastavnog sata, osim vozača-instruktora, u vozilu mogu biti samo osobe koje su neposredno uključene u proces realizacije obuke.

Obuka se može realizirati s jednim kandidatom najviše dva nastavna sata dnevno.

Nastavni sat iz predmeta Upravljanje motornim vozilom traje 45 minuta.

Članak 23.

Vozač-instruktor, kojem je to osnovno zanimanje, može tijekom dnevnog radnog vremena vršiti obuku iz upravljanja motornim vozijom najviše 9 (devet) nastavnih sati.

Članak 24.

Pohađanje nastave i obuke je obvezno.

O završenom programu osposobljavanja ili dijela osposobljavanja autoškola ili organizacija Crvenog križa kandidatu za vozača izdaje potvrdu ako kandidat nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli na području Republike Hrvatske.

Članak 25.

Dio obuke, za kandidate B kategorije, iz predmeta Upravljanje vozilom počinje na poligonu ili na odgovarajućoj površini. Dio obuke koji se izvodi na poligonu ili odgovarajućoj površini može se realizirati i na autosimulatoru, najviše prva 3 sata.

Članak 26.

Obuka iz dijela programa osposobljavanja koja se izvodi na javnoj cesti može započeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz predmeta Poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila.

Članak 27.

Za obuku kandidata može se koristiti samo vozilo koje je tehnički ispravno i opremljeno u skladu s člankom 13 -15. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Za vrijeme obuke iz predmeta Upravljanje motornim vozilom vozač - instruktor mora imati nalog za vožnju (putni radni list), te karton o obuci kandidata s kojim izvodi vježbe iz upravljanja vozilom.

Kandidat koji se obučava dužan je imati kod sebe uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom vozila.

Kandidati koji se obučavaju za vozače traktora ili motocikla mogu samostalno izvoditi vježbe iz upravljanja vozilom na javnoj cesti pod uvjetom da imaju potvrdu da su položili ispit iz predmeta Poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila, te da su završili pet nastavnih sati vježbi iz predmeta Upravljanje vozilom na poligonu, pod nadzorom vozača-instruktora.

Potvrde iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na rok od najviše 30 dana, a zatim na rok od najviše 7 dana uz svako ponovno polaganje ispita.

Članak 30.

Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje ze vozača ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli ako od dana početka osposobljavanja iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od dvije godine.

Kandidat koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli dužan je, od autoškole u kojoj se prethodno osposobljava pribaviti originalnu potvrdu o realiziranom dijelu programa.

Kandidat koji je započeo osposobljavanje u autoškoli izvan Republike Hrvatske uključuje se u proces osposobljavanja za vozača prema nastavnom planu i programu u cijelosti.

Članak 31.

Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškala je dužna omogućiti završavanje propisanog programa osposobljavanja u roku 3 mjeseca od početka nastave, a kandidat koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila, u roku koji je proporcionalno kraći ili duži zavisno od propisanog broja sati nastavnog plana.

5. Evidencija

Članak 32.

O osposobljavanju kandidata za vozače autoškole vode :

1. matičnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom.

3. karton o osposobljavanju kandidata za vozače u upravljanju vozilom.

Dijagramski listići tahografa takoder se smatraju dijelom dokumentacije autoškole.

Organizacije Crvenog križa dužne su voditi evidenciju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka.

Matična knjiga čuva se trajno u arhivi autoškole ili organizacije Crvenog križa, a ostali dokumenti tri godine.

II. RAZLOZI, UVJETI I POSTUPAK ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI AUTOŠKOLA I ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA

Članak 33.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će autoškoli ili organizaciji Crvenog križa obavljenje djelatnosti osposobljavanja kandidata- za vozače vozila na motorni pogon, ako započnu osposobljavanje kandidata prije donošenja rješenja iz članka 5. ovog Pravilnika ili prestanu ispunjavati uvjete propisane u članku 8- 17. ovog Pravilnika.

Članak 34.

Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da autoškola prema osobama koje se žele osposobljavati ne postupa u skladu s člankom 4. ovog Pravilnika; nastavu iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila i obuku iz Upravljanja vozilom na motorni pogon izvode osobe koje u pogledu stručne spreme ne ispunjavaju uvjete iz članka 62. stavka 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; za vježbe upravljanja vozilom koristi vozilo koje ne ispunjava uvjete iz članka 13. ovog Pravilnika; u svom općem aktu ne utvrdi obvezu stručnog usavršavanja iz članka 68. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; ne vodi evidenciju iz članka 32. ovog Pravilnika; nastavu organizira na način koji nije u skladu s odredbama članka 21, 22. i 27. ovog Pravilnika, odredit će rok u kojem je autoškola dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako autoškola ne otkloni utvrđene nedostatke u roku iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će rješenje o zabrani rada.

Članak 35.

Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da organizacija Crvenog križa organizira nastavu na način koji nije u skladu s odredbama članka 21. ovog Pravilnika; nastavu iz predmeta Pružanje prve pomoći izvodi osoba koja u pogledu stručne spreme ne ispunjava uvjete iz članka 62. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; vodi evidenciju na način koji nije u skladu s odredbom članka 32. ovog Pravilnika, odredit će rok u kojem je organizacija Crvenog križa dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako organizacija Crvenog križa ne otkloni nedostatke iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku, Ministarstvo prosvjete i kulture donijet će rješenje o zabrani rada.

Članak 36.

Ako se izriče zabrana osposobljavanja vozača autoškoli ili organizaciji Crvenog križa, prestanak rada obavlja se uz uvjete i na način kako je to utvrđeno zakonom.

Članak 37.

Ministarstvo prosvjete i kulture naredit će autoškoli ili organizaciji Crvenog križa da obustavi osposobljavanje kandidata za vozače koji za upis u program ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika, a osobama iz drugih republika koje nemaju potvrdu o boravku iz članka 4. stavka 2. ili se osposobljavaju suprotno odredbi članka 30. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 38.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad nastavniku iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila, odnosno: vozaču - instruktoru koji u pogledu stručne spreme ne ispunjava uvjete iz članka 62. stavka 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; koji nema dozvolu za vozača

- instruktora; koji prekrši odredbe članka 23. ovog Pravilnika; koji ne zadovolji na provjeri stručne osposobljenosti iz članke 68. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; koji nije zasnovao radni odnos u organizaciji u kojoj realizira program osposobljavanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad organizaciji Crvenog križa i predavaču iz predmeta Pružanja prve pomoći ako ne ispunjava uvjete iz članka 62. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 39.

Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad i podnijeti zahtjev nadležnom organu za pokretanje disciplinskog postupka za vozača - instruktora ili nastavnika iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila, odnosno nastavnika iz predmeta Pružanje prve pomoći; koji poslove i zadatke obavljaju suprotno nastavnom planu i programu ili koji nastavu izvode u alkoholiziranom stanju.

Članak 40.

Osobi koja potpisuje potvrdu o osposobljenbsti kandidata iz članka 24. ovog Pravilnika, te osobi koja organizira nastavu, Ministarstvo prosvjete i kulture zabranit će rad ako nije u autoškoli zasnovala radni odnos.

Ako osoba koja nije ovlaštena za zastupanje autoškole potpiše potvrdu iz stavka 1. ovog članka, Ministrstvo prosvjete i kulture zabranit će joj rad i podnijet će nadležnom organu prijedlog za utvrđivanje disciplinske i druge odgovornosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4 1.

Autoškole i organizacije Crvenog križa osim nastavnih sredstava i pomagala iz članka 10. i 11. ovog Pravilnika,mogu koristiti i nastavna sredstva i pomagala koja zadovoljavaju najsuvremenije odgojno-obrazovne standarde.

Članak 42.

Autoškole i organizacije Crvenog križa dužne su Ministarstvu prosvjete i kulture prijaviti promjene koje se odnose na prostor i kadrove za izvođenje programa osposobljavanja, poligon, odnosno odgovarajuću površinu iz članka 16. ovog Pravilnika.

Autoškole i organizacije Crvenog križa dužne su prijaviti promjene iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od nastanka promjena.

Članak 43.

Nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vozače vozila na motorni pogon, dimenzije i prometno tehnički elementi poligona, oblik i sadržaj obrazaca i evidencija iz članka 24. stavka 2. i članka 32. ovoga Pravilnika priloženi su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 44.

Ministarstvo prosvjete i kulture vodi evidenciju o autoškolama i organizacijama Crvenog križa koje se bave djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon.

Članak 45.

Autoškole i organizacije Crvenog križa dužne su početi provoditi osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon u skladu s odredbama ovog Pravilnika u roku od 60 dana nakon njegovog stupanja na snagu.

Članak 46.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog ispita ("Narodne novine". br. 3/91).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


NASTAVNI PROGRAMI

osposobljavanja vozača vozila na motorni pogon

Nastavni predmeti:

I. PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

II. UPRAVLJANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

III. PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEÐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

XX

* Mogućnost: 10 sati na vozilu "B" kategorije i 20 sati na vozilu "C" kategorije

I. Nastavni predmet

PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

Ciljevi i zadaci predmeta:

- upoznati kandidate za vozače s osnovnim uvjetima, karakteristikama i zakonitostima organizacije i odvijanja cestovnog prometa,

- osposobiti kandidate za vozače da samostalno primjenjuju prometne propise i pravila u rješavanju kompleksnih situacija u prometu,

- razvijali i jačati svijest o osobnoj odgovornosti vozača za ponašanje u cestovnom prometu radi sprečavanja prometnih nesreća,

- izgraditi kod kandidata za vozače stavove o prometu kroz odgovornost, točnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila,

- razvijati uvjerenje da su sigurnosne navike uvjet za sigurno i uredno odvijanje prometa i samozaštita od grešaka i bezobzirnosti agresivnih sudionika prometa.

1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "A" i "B" KATEGORIJE

1.1. Osnovna znanja o cesti, vozilu i sudionicima prometa:

1. Značenje izraza u cestovnom prometu

2. Vrste vozila na motorni pogon

3. Vrste sudionika prometa, njihove obveze i odgovornosti,

1.2. Prometni znakovi i znaci što ih daju ovlaštene službene osobe i njihovo značenje:

1. Znakovi opasnosti

2. Znakovi izričitih naredbi

3. Znakovi obavijesti

4. Dopunske ploče uz znakove

5. Svjetlosni prometni znakovi

6. Oznake na kolniku, pločniku i slično

7. Svjetlosne i druge oznake na cesti

8. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe.

1.3. Pravila prometa:

1. Radnje s vozilom u prometu:

- utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje radnji vozilom u prometu

- uključivanje vozilom u prometu

- strana kretanja

- kretanje vozila na cesti s više prometnih traka za jedan smjer

- okretanje vozila

- vožnja unatrag,

2. Brzina kretanja vozila:

- procjena uvjeta na cesti i prilagođavanje brzine kretanja vozila

- ograničenje brzine

- zaustavni put vozila

- opasnosti zbog pogrešne procjene odstojanja i rastojanja u kretanju u odnosu na druga vozila.

3. Raskrižje i regulacija odvijanja prometa na raskrižju:

- pojam raskrižja

- reguliranje odvijanja prometa na raskrižju:

- ceste iste važnosti

- glavne i sporedne ceste

- na kojem je promet reguliran semaforima

- na kojem prometom upravlja pripadikik policije (ovlaštena službena osoba)

4. Skretanje vozilom na raskrižju:

- prestrojavanje vozila radi skretanja

- skretanje u desno

- skretanje u lijevo.

5. Prednost prolaza:

- pravila o prednosti prolaza

- opasnosti zbog neustupanja prednosti.

6. Mimoilaženje

7. Pretjecanje i obilaženje :

- utvrđivanje uvjeta za izvođenje radnje pretjecanja

- način izvođenja pretjeeanja i strana pretjecanja

- zabrana pretjecanja

- obilaženje vozila, prepreka i drugih objekata na cesti

- ugrožavanje sigurnosti prometa zbog nepropisnog i nepravilnog pretjecanja i obilaženja.

8. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja

9. Zaustavljanje i parkiranje ;

- način i uvjeti za parkiranje i zaustavljanje u prometu na cesti

- zabrana zaustavljanja i parkiranja u prometu na cesti

- parkiranje na parkiralištima

- opasnosti na cesti zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

10. vuča vozila:

- vučenje priključnih vozila

- vučenje neispravnih vozila.

11. Upotreba svjetla u prometu:

- upotreba svjetla noću

- upotreba svjetla danju i u uvjetima smanjene vidljivosti

- problem adaptacije vida na različitu osvjetljenost ceste

- prilagođavanje brzine kretanja vozila.

12. Udaljenost (odstojanje) između vozila u prometu na cesti (vožnja u koloni).

13. Promet na autocesti i cesti rezerviranoj za promet , motornih vozila.

14. Promet vozila pod pratnjom i vozila s prednošću prolaza i odnos vozača prema njima.

15. Promet u tunelu.

16. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge.

17. Izvođenje radova na cesti:

- osiguravanje radova na cesti

- osiguranje radova

- obilaženje prepreka zbog radova na cesti.

18. prijevoz u vozilu i osoba i tereta na vozilu.

19. Kretanje pješaka i obveze vozača prema pješacima:

- pravila kretanja pješaka

- obveze vozača prema pješacima

- pretjecanje kolone pješaka.

1.4. Utjecaj nekih faktora na stjecanje sigurnosnih pravila i navika

1. Znanje, vještina i navike vozača u upravljanju vozilom - osnova sigurnosti.

2. Stvaranje sigurnosnih navika u upravljanju vozilom i međusobne solidarnost među vozačima

3. Utjecaj alkohola, opojnih sredstava, utjecaj ljekova, bolesti i drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja vozača na sigurno upravljanje vozilom.

4. Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilom.

- neka oboljenja vozača koja utječu na sigurnost za upravljanje motornim vozilom

- selekcija vozača

5. Ergonomski faktori i sigurnost prometa:

- tehnička ispravnost vozila i rizici u prometu zbog neispravnosti vozila

- prilagođavanje cestovnih uvjeta u prometu

- nepovoljni vanjski uvjeti i njihov utjecaj na sigurnost prometa (vidljivost općenito, kiša, snijeg, magla, poledica, odron kamenja, blato i dr.)

6. Osnove defanzivne vožnje.

7. Utjecaj prometne preventive na smanjenje prometnih nesreće i na stvaranje humanih odnosa i međusobnog razumijevanja i poštivanja svih sudionika prometa..

8. Kontrola prometa, vozača i vozila.

9. Provođenje represivnih mjera u prometu.

1.5 Dužnosti u slučaju prometne nezgode

1.6. Osnovni uređaji i oprema na motornom vozilu "A" i "B" kategorije od bitnog utjecaja za sigurnu vožnju:

1. Osnovni dijelovi (shematski prikaz).

2. Uređaji na motornim i priključnim vozilima:

- uređaji za upravljanje vozilom

- uređaji za zaustavljanje vozila

- uređaji za osvjetljavanje ceste i za davanje svjetlosnih znakova

- uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost

- uređaji za davanje zvučnih znakova

- uređaji za kretanje vozila unazad

- uređaji za kontrolu i davanje znakova

- uređaji za odvod ispušnih plinova

- priključni uređaji

- ostali uređaji za sigurnost vožnje.

3. Oprema vozila.

4. Provjera tehničke ispravnosti vozila i otklanjanje tih neispravnosti:

- prije svake upotrebe

- priprema vozila za posebne vremenske uvjete i duga putovanja

- priprema vozila za tehnički pregled.

OPĆE UPUTE ZA IZVOÐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "A" i "B" KATEGORIJE

Ovaj program izraden je na osnovama suvremenih principa i zakonitosti odvijanja cestovnog prometa i teoretsko-praktičnih situacija s elementima vozačke logike. Pri sastavljanju programa imali smo na umu opću obrazovnu razinu suvremenih kandidata za vozače, pri čemu

veći dio sadržaja programa ima reprodukcijsku vrijednost, a manji dio čine izvorna i dopunjena znanja.

Pravila prometa i pravila sigurnosne vožnje moraju biti izvođena i praćena dobro izabranim i korisnim primjerima vozačke i prometne prakse. U svakoj prilici valja koristiti sva stečena znanja iz prometa, a nova znanja moraju se na njih prirodno nastavljati i proširiti.

Program, naime osim znanja pruža i informacije o različitim prometnim situacijama koje praktično umjesto osposobljavanja vozača ponekad i ne postoje ali će zbog toga takova informacija biti osnovno predznanje za uključivanje u intenzivniji i dinamičniji promet u velikim gradovima sa suvremenim prometnicama.

Nastavni sadržaji koji obuhvaćaju osnovne uređaje i opremu na motornom vozilu "A i B" kategorije od bitnog utjecaja za sigurnu vožnju, obrađuju se isključivo sa stanovišta sigurnosti u prometu.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj sati. U izvedbenom planu i programu taj će se broj sati detaljnije razraditi.

2.NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE BICIKLA S MOTOROM (MOPEDA)

2.1. Bicikl s motorom:

1. Osnovni dijelovi i uređaji na biciklu s motorom

2. Funkcioniranje uređaja, oprema i održavanje bicikla s motorom

3. Stjecanje prava na upravljanje biciklom s motorom

4. Prijevoz osoba i stvari biciklom s motorom

5. Vuča prikolice

6. Registracija

2.2. Prometni znaci:

1. Znaci opasnosti

2. Znaci izričitih naredbi

3. Znaci obavijesti

4. Dopunske ploče uz znakove

5. Svjetlosni znaci i svjetlosne oznake

6. Oznake na kolniku

7. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe (policajci).

2.3. Pravila prometa za upravljanje biciklom s motorom:

1. Uključivanje u promet

2. Kretanje u prometu na cesti i na biciklističkoj stazi

3. Znaci koje daju vozači bicikla s motorom rukama

4. Promet na raskrižju

5. Prednost prolaza

6. Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine

7. Pretjecanje i obilaženje

8. Zaustavljanje i parkiranje

9. Znaci upozorenja drugim vozačima i sudionicima prometa

10. Vožnju noću i u uvjetima smanjene vidljivosti

11. Vozila s pratnjom i vozila s pravom prednosti i prolaza

12. Promet pješaka

13. Obveze vozača prema pješacima

14. Presjecanje kolone pješaka

15. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge

2.4. osnove prometne kulture

1. Prilagođeno ponašanje u prometu na cesti

2. Specifične opasnosti za vozače bicikla s motorom

3. Utjecaj vremenskih i drugih nepovoljnih uvjeta na sigurnost vožnje

4. Tipične prometne nesreće vozača bicikla s motorom

5. Međusobno poštivanje sudionika u prometu

6. Važnost znanja i usvojenosti sigurnosnih navika na sigurnu vožnju bicikla s motorom.

2.5. Postupak u slučaju prometne nesreće.

OPĆE UPUTE ZA IZVOÐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE BICIKLA S MOTOROM

Ovaj program izrađen je na osnovama zskonskih obveza i iskustava koja ukazuju da je bicikl s motorom u novije vrijeme sve popularnije prometno sredstvo prije svega kao ekonomično vozilo, ali najčešće u korištenju mlade generacije - školske mladeži.

Program obuhvaća potrebna znanja koja su neophodna za ovladavanje specifičnim pravilima vožnje bicikla s motorom, prije svega u mješovitom prometu u uvjetima uvećane opasnosti zbog izloženosti tog vozila vrlo složenim uvjetima gradske vožnje.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj sati. U izvedbenom planu i programu taj će se broj sati detaljnije razraditi.

3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLlAVANJE OSOBA ZA VOZAČE TRAKTORA, RADNIH STROJEVA I MOTOKULTIVATORA

3.1. Traktor, radni stroj i motokultivator:

1. Osnovni dijelovi uređaja

2. Vuča priključnih vozila i poljoprivrednih i drugih priključaka

3. Prijevoz osoba i tereta na priključnim vozilima traktora i motokultivatora

4. Registracija

5. Pravo na upravljanje

6. Vuča zaprežnih vozila traktorom

7. Rad sa radnim strojem.

3.2. Prometni znaci:

1. Znakovi opasnosti

2. Znakovi izričitih naredbi

3. Znakovi obavijesti

4. Dopunske oznake uz znakove

5. Svjetlosni prometni znakovi

6. Svjetlosne i druge oznake na cesti

7. Oznake na kolniku, pločniku i slično

8. Znaci koje daju ovlaštene službene osobe (policajci).

3.3. Pravila prometa:

1. Uključivanje u promet

2. Strana kretanja na cestama

3. Brzina kretanja

4. Skretanje na raskrižju

5. Prednost prolaza

6. Promet na raskrižju

7. Mimoilaženje

8. Pretjecanje i obilaženje

9. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja

10. Zustavljanje i parkiranje

11. Upotreba svjetla u prometu

12. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge

13. Obveze vozača prema pješacims i drugim sudionicima prometa

14. Vožnja unatrag i polukružno okretanje

15. Vožnja noću u uvjetima smanjene vidljivosti.

3.4. Sigurnosna pravila u vožnji:

1. Vizualni tehnički pregled traktora, radnog stroja i motokultivatora prije uključivanja u promet

2. Obveze vozača pri uključivanju sa zemljane ceste na cestu s kolničkim zastorom

3. Utjecaj alkohola na sposobnost vožnje

4. Osvijetljenost noću priključnih vozila i tereta koji se prevozi

5. Opasnost u prometu na cesti u lošim nepovoljnim vremenskim uvjetima

6. Opasnost u prometu zbog nepravilnog prijevoza osoba na traktoru i motokultivatoru i njegovim priključnim vozilima i drugim priključcima

7. Pažljiv odnos prema drugim vozačima.

OPĆE UPUTE ZA IZVOÐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE TRAKTORA, RADNOG STROJA I MOTOKULTIVATORA

Osim programom obuhvaćeni su sadržaji koje treba diferencirano obrađivati, jer se radi o tri vrste vozila, mada će u prvom planu biti najveći broj kandidata za upravljanje traktorom, pa tako treba i koncipirati predavanja.

Budući je danas nezamislivo bilo koje obavljanje poslova ovim vozilima, a da se ipak ne kreću javno - prometnim površinama, neophodno je da predavači vrlo iscrpno objasne pravila prometa i važnosti njihova poštivanja radi sigurnosti vozaa i drugih sudionika u prometu. Osim toga, potrebno je ukazati na malu brzinu kojom se ta vozila kreću radi pravodobne provjere i izvođenja sporih radnji uključivanja i isključivanja iz prometa.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj sati. U izvedbenom planu i programu taj će sebroj sati detaljnije razraditi.

4. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "C" KATEGORIJE

Program se sastoji iz:

a) nastavnih sadržaja programa za vozače motornih vozila "A" i "B" kategorije, ali isključivo s aspekta i u funkciji vozila "C" kategorije, i

b) sadržaja programa od 4.1. do 4.6. cjeline.

4.1. Specifičnost u prijevozu tereta:

1. Smještej i učvršćivanje tereta

2. Dozvoljeni gabariti, osovinski pritisci i ukupne težine

3. Prijevoz specijalnih tereta - izdavanje odobrenja

4. Označavanje tereta koji je izvan gabarita vozila

5. Ograničenje brzine za teretna vozila i skupove vozila.

4.2. Prijevoz opasnih materija:

1. Klasifikacija opasnih materija

2. Uvjeti koje moraju ispuniti vozila za prijevoz

3. Oprema vozila

4. Postupak u slučaju kvara na vozilu ili prometne nezgode

5. Dužnost posade vozila

6. Brzina kretanja vozila.

4.3. Prijevoz osoba vozilima u prostoru za smještaj tereta

1. Prijevoz osoba teretnim motornim vozilom bez odobrenja i s odobrenjem

2. Oprema vozila i kontrola tehničke ispravnosti

3. Opterećenje vozila i pravo na upravljanje vozilom

4. Brzina kretanja vozila.

4.4. Trajanje vremena u upravljanju vozilom:

1. Ukupno trajanje vremena upravljanja vozilom

2. Odmori vozača

3. Način rada udvojenih posada na vozilima

4. Evidencija o provedenom radnom vremenu, odmorima i prekidima vožnje.

4.5. Dokumentacija u prijevozu tereta.

4.6. Sredstva za prijevoz tereta

5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLTAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA "D" KATEGORIJE

Program se sastoji iz:

a) nastavnog programa za vozače motornih vozila "C" kategorije uz uvjet da je kandidat za vozača položio ispit za vozača motornih vozila "C" kategorije i

b) sadržaja programa od 5.1. do 5.4. cjeline.

5.1. Prljevoz putnika motornim vozilom "D" kategorije

1. Pojam i podjela prijevoza putnika

2. Faktori koji utječu na sigurnost i prijevoz putnika

3. Način prijevoza putnika (linijski i izvanlinijski)

4. Osnovni propisi iz zakona o javnom prijevozu putnika

5. Prijevoz školske djece (označavanje vozila i mjere predostrožnosti).

52. Sredstva za prijevoz putnika:

1. Općenito o sredstvima za prijevoz putnika

2. Označavanje autobusa.

5.3. Organizaacija, način i uvjeti prijevoza putnika:

1. Gradski promet

2. Prigradski promet

3. Međugradski promet

4. Međunarodni promet.

5.4. Dokumentacija o prijevozu putnika.

OPĆE UPUTE ZA IZVOÐENJE PROGRAMA ZA VOZAČE "C" I "D" KATEGORIJE

Novonastali prometno-tehnički uvjeti na cestama i stanje sigurnosti uvjetuju kvalitetnije i sveobuhvatnije osposobljavanje vozača motornih vozila "C" i "D" kategorije. Osnovu programa ovih kategorija čini program za "B" kategoriju i dodatni dijelovi programa sa specifičnostima o obavljanju prijevoza i posebnim prometnim pravilima, kao i osnovnim uređajima i opremom vozila.

Kod kandidata koji se izravno osposobljavaju za vozače motornih vozila "C" kategorije ostvaruje se program predviđen za "A" i "B" kategoriju i program za "C" kategoriju, ali u izvedbenom dijelu prilagođen vrsti vozila i funkciji javnog prijevoza robe i stvari. Međutim, za kandidate koji imaju vozačku dozvolu za upravljanje "B" kategorijom, a osposobljavaju se za "C" kategoriju, obvezan je samo dodatni program, a iz programa "A" i "B" kategorije mogu se ponavljati oni sadržaji koji su po ocjeni nastavnika bitni za uspješnost ovladavanje cjelokupnog sadržaja i koji su osnova sigurnosti. Taj broj sati trebao bi u izvedbenom programu planirati predavač.

Vozači koji imaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "C" kategorije, a osposobljavaju se za "D" kategoriju, osim dopunskog programa trebali bi također iz programa "C" kategorije ponoviti određene sadržaje koje će planirati predavač.

U obradi pojedinih nastavnih cjelina u programu za "C" i "D" kategoriju neophodno je osmisliti svaki sadržaj s praktičnim problemima u prometu i akcenat dati na cjelokupno ovladavanje sadržaja, koji moraju biti bitna pretpostavka za sigurniji javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj sati. U izvedbenom planu i programu taj će se broj sati detaljnije razraditi.

II . Nastavni predmet

UPRAVLJANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi i zadaci vježbi iz predmeta upravljanja vozilom na motorni pogon su:

- upoznati polaznika s vozilom, njegovom upotrebljivošću i održavanjem u tehnički ispravnom stanju,

- da polaznik shvati zakonitosti kretanja vozilom na motorni pogon (mehanika kretanja) i uvjete po kojima se to zbiva,

- da polaznik razvije vještinu dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon,

- da polaznik stekne sigurnost u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu adekvatnih prometnih pravila i propisa,

- da polaznik usvoji elemente prometne kulture ponašanja u prometu i da njeguje humane odnose prema ostalim sudionicima u prometu.

NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U UPRAVLJANJU VOZILOM NA MOTORNI POGON

A. UPOZNAVANJE VOZILA

1. Osnovno upoznavanje s mogućnostima vozila, svrhom, opasnostima i odgovornosti posjedovanja i korištenja vozila.

2. Upoznavanje funkcionalnih sustava vozila na kojem se izvodi osposobljavanje.

- pogonsko-transmisijski sustav

- sustav za zaustavljanje vozila

- upravljački sustav

- sustav promjena stupnjeva prijenosa (promjene brzina)

- signalni sustav

- sigurnosni sustav (aktivni i pasivni elementi sigurnosti vozila)

- eksploatacijski sustav.

3. Naglašavanje najčešćih razlika u položaju i načina aktiviranja komandi.

B. UPOTREBA KOMANDI I UREÐAJA VOZILA NA MJESTU:

1. Priprema za polazak:

- ergonomsko podešavanje sjedala prema nožnim komandama

- ergonomsko podešavanje sjedala prema ručnim komandama

- ergonomsko podešavanje unutarnjeg i vanjskog retrovizora

- ergonomsko podešavanje sigurnosnog pojasa i naslona za glavu.

2 Položaj nožnih komandi, svrha i načini aktiviranja

3. Položaj ručnih komandi, svrha i načini aktiviranja . Položaj i način upozoravanja vozača pomoću audiovizualnih kontrolno-signalnih uredaja.

C. UPOTREBA KOMANDI VOZILA U POKRETU:

1. Izvođenje funkcionalno povezivanje pokreta i aktiviranje komandi i uređaja vozila pri:

- kretanju vozila na površini bez i sa uzdužnim nagibom

- slobodno i forsirano zaustavljanje vozila

- smanjivanju brzine kretanja i uloga spojke

- okretanje vozila

- vožnji u pravcu

- vožnji prema stop-crti

- vožnji unazad

- vožnji "osmica" unaprijed i unazad

- parkiranju i napuštanju vozila

- promjenama stupnja prijenosa

- kočenju motorom.

2. Utvrđivanje uvjeta za skretanje i okretanje vozilom

- upotreba pokazivača smjera kretanja

- provjera položaja i namjera drugih sudionika u prometu pomoću retrovizora

- provjera položaja i namjera drugih sudionika u prometu u "mrtvom kutu" obaveznim okretanjem glave i ramena

- okretanje tijela pri vožnji unazad.

D. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOÐAVANJE BRZINE TEHNIČKIM ELEMENTIMA I STANJU CESTE:

1. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema tehničkim elementima ceste u naselju i van naselja:

- vožnja sredinom prometnog traka

- vožnja horizontalnim zavojima ceste s usklađivanjem, prilazne i prolazne brzine

- vožnja uzdužnim nagibima ceste

- vožnja različitim poprečnim nagibima ceste u pravcu i zavojima

- vožnja vertikalnim zavojima ceste (prevoji i udoline)

- vožnja nadvožnjacima, podvožnjacima, mostovima, tunelima danju, petljama i dr.

- vožnja auto-cestom i cestom rezerviranom za promet motornih vozila

- vožnja pri obveznim skretanjima

- prilagođavanje prilazne brzine prije skretanja prolaznoj brzini u toku skretanja.

2. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema vrsti i stanju ceste u naselju i van naselja:

- prema vrsti kolnika (asfalt, beton, kocka, tucanik, zemlja i sl.)

- prema stanju kolnika (oštećenja, udarne rupe, odroni, razne prepreke i dr.)

3. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine u nepovoljnim meteorološkim uvjetima u naselju i van naselja:

- prva kiša

- kiša

- blato

- snijeg

- uvjetima smanjene vidljivosti (magla, dim, u pravcu sunca, noću i dr.).

E. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOÐAVANJE BRZINE PREMA UVJETIMA REGULACIJE PROMETA:

1. Upravljanje vozilom prema pravilima prometa u naselju i izvan naselja:

- pravovremeno i potpuno obavještavanje sudionika u prometu o namjerama pomoću: svjetlosnih i zvučnih signala, položaja i načina kretanja vozila

- pravilan izbor strane kretanja na cestama s više prometnih traka u jednom smjeru

- kretanje cestom s jednosmjernim prometom,

- pravilan položaj i izbor izlaznog prometnog traka pri skretanju na različitim raskrižjima

- propuštanje vozila s pravom prvenstva prolaza

2. Upravljanje vozilom prema horizontalnoj,signalizaciji u i izvan naselja

3. Upravljanje vozilom prema vertikalnoj signalizaciji u i ivan naselja.

4. Upravljanje vozilom prema naredbama ovjaštenih osoba u naselju i izvan naselja

5. Upravljanje vozilom prema maksimalno dozvoljenim brzinama u naselju i izvan naselja.

6. Upravljanje vozilom cestovnim prijelazom preko željezničke pruge bez signalizacije koja najavljuje nailazak vlaka u uvjetima dovoljne vidljivosti (bez guste magle i dima).

F. UPRAVLJANJE VOZILOM I PRILAGOÐAVANJE BRZINE PREMA DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU:

1. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema pješacima (posebno djeci, invalidima, starijim osobama i organiziranim kolonama) u naselju i izvan nselja.

2. Upravljanje vozilom i prilagođavanje brzine prema osobama koje rade na cesti, goničima, jahačima i slično u naselju i izvan naselja.

3. Upravljanje i prilagođavanje brzine vozila prema drugim sudionicima u prometu koji upravljaju vozilima u naselju i izvan naselja pri:

- statičkom i dinamičkom uključivanju i isključivanju u prometu

- mimoilaženju sa i bez središnje linije

- dinamičkom prestrojavanju

- razvrstavanju u trake pri skretanju na raskrižju

- propuštanja vozila

- obilaženju zaustavljenih ili parkiranih vozila

- obilaženju sporih vozila (biciklista, zaprege, traktora, radnih strojeva i slično)

- pretjecanju

- desnom skretanju na raskrižjima

- lijevom skretanju na raskrižjima

- prolasku cestom s pravom prvenstva na raskrižjima

- križanje ceste s pravom prvenstva

- kružnom toku prometa

- polukružnom okretanju

- suženju ceste

- vožnji u nizu i koloni

- parkiranju

4. Upravljenje vozilom i prilagođavanje brzine prema načelima kulturnog ponašanja u prometu:

- naizmjenično propuštanje vozila pri suženju ceste kada prioritet nije određen

- naizmjenično uhljučivanje vozila iz većeg u manji broj prometnih traka

- prestrojavanje radi omogućavanja istovremenog uključivanja drugih sudionika u prometni tok

- dopuštanje uključivanja vozilu s parkirališta u spori ili zaustavljeni gusti promet

- omogućavanje izlaska iz nepovoljnog položaja vozilima drugih sudionika u prometu.

G. UPRAVLJANJE VOZILOM PRI POGREŠKAMA SUDIONIKA U PROMETU:

1. Na osnovi stalno uvježbavanog prilagođavanja brzine kretanja vozila, uspostavljanje kontinuirane smirenosti i samouvjerenosti radi mogućnosti pravovremenog uočavanja i predviđanja mogućih pogrešaka sudionika u prometu te izbora odgovarajuće radnje unaprijed, a u cilju izbjegavanja prometne nezgode.

2. Poduzimanje izbjegavajućih radnji s vozilom pri pogreškama osobe koja se osposobljava za vozača:

- forsiranim kočenjem

- naglim pokretom upravljača

- naglim povećanjem brzine

- kombiniranim naglim korekcijama kretanja vozila

- izborom manjih posljedica

3. Poduzimanje izbjegavajućih radnji s vozilom pri pogreškama drugih sudioniha u prometu:

- upotreba zvučnog signala

- forsiranim kočenjem

- naglim pokretima upravljača

- naglim povećanjem brzine

- kombiniranim naglim korekcijama kretanja vozila

- izborom manjih posljedica.

OPĆE UPUTE:

Program iz predmeta upravljanje vozilom na motorni pogon, a koji slijedi iz utvrđene organizacije prometa na svim javnim prometnim površinama, ostvarit će se u posebnom opsegu ako se sukcesivno i kumulativno savladavaju navedene cjeline od A - G.

Ovo tim prije, jer auto-škole osposobljavaju osobe za vozače u ograničenom broju različitih prometnih uvjeta, pa je zbog toga važno da se utvrđene i sistematizirane vještine detaljno i savjesno usvoje, kako bi budući vozač mogao samostalno primjeniti stečene vještine, te stalnim pravilnim ponavljanjem postati siguran vozač.

Vozač-instruktor, prema obrazovanju, životnoj dobi, motiviranosti, sposobnostima i vozačkom predznanju osobe koja se osposobljava, određuje način i tempo usvajanja potrebnih vještina.

Sistematizirane vještine po grupama A - G predstavljaju redoslijed jedino mogućeg postupnog kumuliranja spoznaja i vještine, a prema povećavanju složenosti prometnih situacija u kojima će budući vozač morati samostalno donositi odluke, pravilno i sigurno upravljati vozilom, te poduzimati izbjegavajuće radnje u slučajevima neminovnih vlastitih pogrešaka i pogrešaka sudionika u prometu.

Dinamika savladavanja pojedinih vještina, njihovo komponiranje prema raspoloživim prometnim uvjetima i zadržavanje u pojedinoj skupini vještina ili vraćanje u nju, ovisi isključivo o znanju, pozitivnom iskustvu i spremnosti vozača-instruktora da realizaciju programa optimalno prilagodi sposobnostima kandidata i osnovnom cilju da se budući vozač osposobi za sigurno i samostalno sudjelovanje u prometu, a ne samo za polaganje ispita.

Uspješnost svog rada vozač - instruktor treba mjeriti osposobljenošću budućeg vozača da samostalno poduzima izbjegavajuće radnje u slučajevima pogrešaka drugih sudionika u prometu, pa zbog toga ne smije preuranjeno reagirati i na taj način onemogućavati kandidata da pokaže ovu najvažniju sposobnost.

Ponašanje, stavovi, metode, predviđanje opasnih događaja, sveobuhvatnost pristupa osobi koja se osposobljava, kao i crte ličnosti instruktora, neposredno a i dugoročno utječu, pozitivno ili negativno, na ponašanje, stavove, metode, predviđanja mogućih opasnosti i kulturno ponašanje u prometu budućih vozača.

Nepravilno, nekulturno ili opasno ponašanje vozača u prometu kao i stradanje u prometu - manjim ili većim dijelom mogu biti uzrokovana nestručnim ili neodgovornim radom instruktora.

Stoga praktične vježbe na poligonu kao i na javnim cestama prema prirodi zadatka ovog predmeta treba dobro pripremiti i organizirati. Ove vježbe se organiziraju strogo individualno prema izvedbenom programu kojeg predlaže vozač - instruktor za svakog kandidata.

Vježbanje radnji na poligonu ili na drugoj odgovarajućoj površini, tj. izvođenje preciznih i u malom prostoru strogo definiranih radnji (održavanja pravca, vožnja unatrag i dr.) samo je jedno od faza u kojoj kandidat treba ovladati vozilom samostalno, stoga vozač - instruktor treba ovaj broj sati planirati posebno za svakog kandidata prema njegovim sposobnostima.

Uvažavajući osnovne principe treninga (vježbanja) novih radnji vozilom (objašnjavanje, demonstracija, početno izvođenje radnje od strane kandidata i daljnje uvježbavanje) vozač - instruktor se treba maksimalno angažirati da stručno i odgovorno obučava kandidata.

Tijekom izvođenja vježbi vozač - instruktor treba kandidatu ukazati na važnost poštivanja prometne signalizacije i pravila prometa i razvijati potrebu za defanzivnim načinom vožnje.

Redoslijed vježbanja pojedinih radnji i vremenska i prostorna određenja izvođenja vježbi utvrdit će za svakog kandidata njegov vozač - instruktor.

Kako je ovaj okvirni program jedinstven za sve kategorije vozila na motorni pogon, svojim izvedbenim planom i programom vozač instruktor utvrdit će specifičnosti za pojedine kategorije vozila, kao i njihovo prilagođavanje sposobnostima pojedinih kandidata.

Kod obuke za vozače vozila "B, C, D i E" kategorije potrebno je dio sati obuke provesti s opterećenim vozilom kako bi kandidati osjetili razliku u odnosu na rukovanje s neopterećenim vozilom.

Takoder u obuci na vozilima "D" kategorije dio fonda sati obuke potrebno je realizirati kao simulaciju u linijskom prijevozu putnika.

III. Nastavni predmet

PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEÐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

Cilj i zadaci :

Osnovni cilj osposobljavanja osoba za vozače u pružanju prve pomoći je spašavanje života ozlijeđenih osoba u cestovnom prometu, sprečavanje komplikacija koje mogu nastati zbog nepružanja prve pomoći ili neodgovarajućeg transporta, a za posljedicu mogu imati invaliditet, zatim duže i skuplje liječenje.

Cilj je osposobljavanja razvijanje svijesti o međusobnoj ovisnosti i solidarnosti sudionika u prometu, te razvijanje svijesti svakog sudionika o važnosti pravovremeno i pravilno pružene prve pomoći.

Nastavni program iz predmeta pružanja prve pomoći sadrži slijedeće nastavne jedinice:

1. Uvod:

XX22

Upute za popunjavanje:

Listovi u matičnoj knjizi sadrže podatke o osobama koje su se u auto-školi osposobljavale za upravljanje vozilima na motorni pogon.

Podaci o osobama unose se u rubrike koje su označene brojevima od 1 do 19.

Sadržaj pojedinih rubrika jasno je određen, pa za unošenje podataka nisu potrebna posebna objašnjenja.

Dajemo objašnjenje samo za rubriku "2" i "19". U rubrici "2" ime oca osobe koja se osposobljavala ne upisuje se u istom redu sa prezimenom i imenom te osobe nego u slijedećem redu.

U rubrici "19" upisuju se podaci: posjedovanje vozačke dozvole prije uključivanja u proces osposobljavanja, dolazak iz druge auto-škole, izdavanje duplikata i drugo.

Na posljednjoj stranici ne tiskaju se rubrike za upisivanje podataka o osobama koje su uključene u proces osposobljavanja.

XX33

SAŽETAK NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA OSPOSOBLIAVANJA OSOBA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON.

A. UPOZNAVANJE VOZILA

- Osnovno upoznavanje s mogućnostima vozila, svrhom,

opasnostima i odgovornosti posjedovanja i korištenja vozila.

- Upoznavanje funkcionalnih sustava vozila za obuku.

- Najčešče razlike u položaju i načinu aktiviranja komandi.

B. UPOTREBA KOMANDI I UREÐAJA NA MJESTU

- Ergonomske pripreme -za vožnju.

- Funkcionalni sustavi vozila.

- Položaj i aktiviranje komandi.

- Korištenje signalizacije.

C. UPOTREBA KOMANDI VOZILA U POKRETU

- Pokretanje i zustavljanje vozila.

- Vožnja po pravcu naprijed i nazad.

- Osmice, okretanje i parkiranje.

- Promjena stupnja prijenosa.

D.UPRAVLJANJE I PRILAGOÐAVANJE BRZINE ELEMENTIMA I STANJU CESTE

- Prema pružanju ceste.

- Prema nepovoljnim meteo-uvjetima.

E.UPRAVLJANJE I PRILAGOÐAVANJE BRZINE PREMA UVJETIMA REGULACIJE PROMETA

- Prema pravilima prometa u i van naselja.

- Prema horizontalnoj signslizaciji u i van naselja. ,

- Prema vertikalnoj signalizaciji u i van naselja.

F.UPRAVLJANJE I PRILAGOÐAVANJE BRZINE PREMA DRUGIM SVDIONIClMA U PROMETU

- Prema pješacima u i van naselja.

- Prema drugim sudionicima u prometu.

- Uključivanje, propuštanje i isključivanje.

- Prestrojavanje i skretanje.

- Mimoilaženj, obilaženje i pretjecanje.

- Vožnja u koloni i gustom prometu.

- Parkiranje.

G. UPRAVLJANJE PRI POGREŠKAMA SUDIONIKA U PROMETU

- Pravovremeno uočavanje i predviđanje.

- Poduzimanje izbjegavajuće radnje.

- Pribranost pri iznenadnim pojavama.

XX44

Nastavni predmet: PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEÐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

Cilj i zadaci:

Osnovni cilj osposobljavanja osoba za vozače u pružanju prve pomoći je spašavanje života ozlijeđenih osoba u cestovnom prometu, sprečavanje komplikacija koje mogu nastati zbog nepružanja prve pomoći ili neodgovarajućeg transporta, a za posljedicu mogu imati invaliditet zatim duže i skuplje liječenje.

Cilj je osposobljavanja razvijanje svijesti o međusobnoj ovisnosti i solidarnosti sudionika u prometu, te razvijanje svijesti svakog sudionika o važnosti pravovremeno i pravilno pružene prve pomoći.

Teme i nastavne iedinice:

1. Uvod

1. 1. Opći postupak u prometnoj nezgodi s unesrećenim osobama

1.2. Postupak s unesrećenim (izvlačenje unesrećenih iz vozila, otklanjanje odjeće, pregled unesrećenih)

1.3. Kutija prve pomoći i priručni materijal za pružanje prve pomoći ___________ 1 st

2. Postupak s onesviještenima

2.1. Uzroci, znakovi i opasnosti gubitka svijesti

XXDOC11

Upute:

- Podatke na stranici 1, te rubrike 2, 3, 4 i 5 na stranici 2 popunjava Općinska organizacija Crvenog križa

- Podatke o prisustvovanju nastavi unosi osoba koja realizira nastavni program.

- Na stranici 3 unose se podaci o realizaciji izvedbenog programa. U rubrici 2podaci se mogu unositi i šifrom. Šifra pojedine nastavne jedinice otisnuta je na stranici 4 (npr: postupak s amputiranim dijelom tijela - šifra: 3.5.). Uz podatke o realizaciji izvedbenog programa osoba koja realizira program dužna je upisati vrijeme održavan)a nastave od-do sati, te unijeti vlastoručni potpis.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>