Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Ispravak Naredbe o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja objavljenog teksta Naredbe o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj. godini ("Narodne novine", br. 41 od 16. kolovoza 1991.) s izvornim tekstom utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

Naredbe o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj godini

U preambuli Naredbe izostavljen je dio teksta, tako da preambula treba glasiti: "Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90), članka 38. i 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90) i članka 100. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 11/91 - pročišćeni tekst) ministar prosvjete i kulture donosi".

Klasa: 602-02/91-01-707

Urbroj : 532-02-1 / 1-91-02

Zagreb, 20. rujna 1991.

Ministar prosvjete i kulture

Akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.