Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Odluka o korištenju avilnih aerodroma od strane zrakoplova i vozila Promatračke misije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90. 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o korištenju avilnih aerodroma od strane zrakoplova i vozila Promatračke misije

I.

Civilni aerodromi na teritoriju Republike Hrvatske dužni su zrakoplovima i motornim i priključnim vozilima Promatraćke misije omogućiti korištenje manevarskih površina, platformi, objekata, uredaja i opreme te parkirališnih površina, prema njihovoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta bez naplate naknada i taksi.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/91-01/13

Urbroj : 50301 05-91-2

Zagreb, 12. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franlo Gregurić, v. r