Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Odluka o oslobađanju plaćanja naknada za upotrebu javnih cesta motornih i priključnih vozila Promatračke misije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Iirvatske ("Narodne novine", br. 41/90, e/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o oslobađanju plaćanja naknada za upotrebu javnih cesta motornih i priključnih vozila Promatračke misije

I.

Motorna i prikljućna vozila Promatraćke misije odnosrko motorna i prikljućna vozila koja su dana na upotrebu Promatraćkoj misiji oslobadaju se plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih cesta i odredenih objekata na cestama.

II.

Motorna i prikljućna vozila Promatraćke misije odnosno motorna i prikljućna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj koja su dana na upotrebu Promatraćkoj misiji oslobadaju se plaćanja godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i prikljućna vozila.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-04/09

Ur broj: 503010,5-91-1

Zagreb, 11. rujna 199l

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.