Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Rješenje o imenovanju pomoćnika tajnika Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90) i članka 7. stavka 1 Uredbe o Strućnoj službi Vlade Republike Hrvatske ["Narodne novine", broj 52/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika tajnika Vlade Republike Hrvatske

Pomoćnikom tajnika Vlade ftepublike Hrvatske imenuje se DAVORIN MLAKAR. s danom 11. rujna 1991. godine.

Klasa: 080-02/91-01/135

Urbroj: 50304/1-91-01

Zagreb. 13. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Cregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.