Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Rješenje o imenovanju zamjenika povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVTASKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 i 14/9I) i točke IV. Odluke o kriznim štabovima ["Narodne novine". broj 44/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. rujna 1991. godine: donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju zamjenika povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina

1. Radi koordinacije rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaća Policijska uprava SPLIT (podrućja općina: Split. Brač. Hvar. Imotski, Makarska, Omiš, Sinj, Trogir, Vis, Vrgorac, Kaštela, i Solin osim podrućja općina: Ploće i Metković), Policij5ka uprava ŠIBENIK (podrućja općina: Šibenik, Drniš i Knin) i Policijska uprava ZADAft [podrućja općina: Benkovac, Biograd na moru, Obrovac i Pag). imenuje se zamjenik povjerenika Vlade Republike Hrvatske dr. Goran Dodig.

2. Zamjenik povjerenika Vlade ftepublike Hrvatske ima sve ovlasti povjerenika u slućaju njegove spriječenosti ili odsutnosti. U normalnim uvjetima rada zamjenik povjerenika Vlade pomaže povjereniku Vlade izravno povjerenim mu ovlastima.

3. Zamjenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog rješenja.

4. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/91-07/01

Urbroj : 5030119-91-21

Zagreb, 17. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.