Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 44. točke 8. Zakona o općenarodnoj obrani - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 4/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

UREDBU

o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

Članak 1.

Zračne luke i druge nekretnine kao i zrakoplovi i druge pokretnine od interesa za obranu Republike, na kojima pravo raspolaganja i korištenja imaju organizacije tehničke kulture udružene u Zrakoplovni savez Hrvatske i Zrakoplovni savez Hrvatske, privremeno će u posjed i korištenje preuzeti Ministarstvo obrane u ime Republike Hrvatske.

Članak 2.

Organizacije tehničke kulture udružene u Zrakoplovni savez Hrvatske i Zrakoplovni savez Hrvatske, obvezatni su odmah predati u posjed i korištenje nekretnine i pokretnine iz članka 1. ove Uredbe Ministarstvu obrane.

Članak 3.

Ministar obrane donijet će upute o načinu predaje nekretnina i pokretnina iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/91-01/12

Urbroj : 5030115-81-2

Zagreb, 11. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.