Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o dozvoli za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u k.o. Nerezine i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine" broj 53/90), a povodom zahtjeva Komiteta za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove i Uprave za geodetske poslove i katastar općine Cres-Lošinj, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 199l. godine donijela je

ODLUKU

o dozvoli za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u k.o. Nerezine i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

I.

Dozvoljava se oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i daljnje raspolaganje 1/4 dijela kat. čest. br. 696/5; upisane u zk. ul. broj 2040 k o. Nerezine, površine 16,25 m kvadratnih, na kojoj je uknjiženo pravo korištenja općine Cres-Lošinj.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke prenijeta je u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ" broj 98/46 i 35/48).

III.

Za nekretninu iz točke I. ove Odluke dato je osiguranje za punu isplatu nadoknade za oduzetu nekretninu prijašnjem vlasniku (priznanica SDK br. 000003387078179).

IV.

Oduzimanje iz posjeda i zauzimanje navedene nekretnine predloženo je u svrhu formiranja nove građevinske parcele, a u skladu s uvjetima uređenja prostora koje je utvrđio Komitet za privredu općine Cres-Lošinj broj 04/31657/1987. od 22. lipnja 1988. godine i parcelacionim elaboratom Općinske uprave za katastar i geodetske poslove općine Cres-Lošinj broj (936-02/90-01/10 od 11. lipnja 1990. godine.

V.

Odluka Stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/81-01/01

Urbroj. 5030119-91-47

Zagreb, 11. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r