Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine donijela je

ODLUKU

o visini naknade općinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području

I.

Hrvatska elektroprivreda plaća naknadu općinama u Republici Hrvatskoj za korištenje prostora kojeg koriste njeni objekti za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu elektrana) ovisno o proizvedenoj električnoj energiji na pragu elektrane.

II.

Naknadu za korištenje prostora elektrana koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede plaćaju vlasnici tih elektrana prema proizvedenoj električnoj energiji na pragu elektrane.

III.

Proizvedena električna energija na pragu elektrane množi se koeficijentom koji je utvrđen za svaku elektranu.

IV.

Utvrđeni koeficijenti i općine kojima pripada naknada sastavni su dio ove odluke.

V.

Naknadu za korištenje prostora ne plaćaju objekti i to: dizelelektrični agregati za vlastite potrebe, hidroelektrane snage do 500 kRV, elektrane na bio plin, elektrane na energiju sunca, elektrane na energiju vjetra, elektrane na energiju valova i elektrane na geotermalne izvore.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju va 1. Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području ("Narodne novine", 1 50/90);

2. Koeficijent za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene elektrane koje su u sastavu Hrvatske elektroprivrede ("Narodne novine", broj 81 /91 ).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/91-02/24

Urbroj : 5030116-91-3

Zagreb, 11. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić,


SPISAK ELEKTRANA, KOEFICIJENATA I OPĆINA KOJIMA NAKNADA PRIPADA
____________________________________________________________________________
            Koeficijent           Općina kojoj          Dio naknade
ELEKTRANA        din/kRVh            pripada nak-          u% koji pri-
                            nada              pada općini
____________________________________________________________________________
    1        2                3                4
____________________________________________________________________________
A. ELEKTRANE U SASTAVU HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE:
1. HE Dubrovnik         0,0214         Dubrovnik            100

2. HE Senj           0,0185         Senj              33
                            Gospić         33
                            Otočac             34
3. HE Sklope          0,0255         Gospić         100
4. HE N. Tesla         0,0235         Delnice         60
                            Crikvenica           40
5. HE Rijeka          0,0267         Rijeka             100
6. HE Kraljevac         0,0267         Omiš              100
7. HE Zakučac          0,0228         Omiš              64
                            Sinj              36
8. HE Peruća          0.0310         Sinj              100
9. HE Orlovac          0,0192         Sinj              100
10. HE Manojlovac        0,0267         Drniš              100
11. HE Golubić         0,0239         Knin              100
12. HE Obrovac         0,0255         Obrovac             50
                            Gračac             50
13. HE Gojak          0.0246         Ogulin             100
14. HE Varaždin         0,025o         Varaždin            100
15. HE Čakovec         0,0250         Čakovec             31
                            Ludbreg             16
                            Varaždin            53
16. HE Dubrava         0,0250         Čakovec             51
                            Ludbreg             49
17. HE Đale           0.0228         Sinj              100
18. HE Zeleni Vir        0,0240         Delnice             100
19. HE Jaruga          0,0240         Šibenik             100
20. HE Ozalj          0,0240         Ozalj              100
21. HE Zavrelje         0,0240         Dubrovnik            100
22. TE-TO Osijek        0,0304         Osijek             100
23. PTE Osijek         0.0304         Osijek             100
24. TE Jertovec         0,0253         Zlatar-Bistrica         100
25. TE-TO Zagreb        0,0303         Zagreb             100
26. EL-TO Zagreb        0,0303         Zagreb             100
27. TE Sisak          0.0303         Sisak              100
28. TE Rijeka          0,0263         Rijeka             100
29. TE Plomin          0,0286         Labin              100
____________________________________________________________________________
B.OSTALE ELEKTRANE 0,0253
____________________________________________________________________________