Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/9, 8/91 i 14/91) i točke II. stavka 3. Odluke o kriznim štabovima ("Narodne novine", broj 44/91) na sjednici održanoj 12. rujna 1991. donijela je

ODLUKU

o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske

I.

U točki I. Odluke o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/91), iza točke 11. dodaju se nove točke 12,13. i 14. koje glase: "12. Bosiljko Mišetić, ministar pravosuđa i uprave 13. Bernardo Jurlina, ministar rada i socijalne skrbi 14. Živko Juzbašić, član Vlade Republike Hrvatske", a dosadašnja točka 12. postaje točka 15.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 818-02/91-01/02

Urbroj : 5030115-91-5

Zagreb, 13. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r