Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 33. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 58/90) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike

I.

U Odluci o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike ("Narodne novine", broj 29/91) u točki 2. alineja 4. mijenja se i glasi: "banke će obračunavati i plaćati kamatu na poseban račun Ministarstva financija mjesečno po stopi po kojoj obračunavaju i plaćaju kamate na depozite drugih pravnih osoba uz primjenu konformnog načina obračuna, a ako je ta stopa niža od 50% eskentne stope Narodne banke, obračunavaju i plaćaju kamate po stopi od 50% eskontne stope Narodne banke."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/91-01/22

Urbroj : 5030105-91-4

Zagreb, 11. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.