Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ovlasti iz članka 17b. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac

1. Razrješuje se IVAN MOLNAR svih ovlasti, dužnosti i odgovornosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac, na osobni zahtjev.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/91-07/01

Urbroj: 5030119-91-2

Zagreb, 11. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.