Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Rješenje o određivanju poduzeća Ecotec d. o. o. Zagreb za obavljanje poslova zaštiteod ionizirajućih zračenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temeljn članka 14. stava 1. Zakona o mjerama za zaštitu od ionizirajućih zračenja i za sigurnost nuklearnih objekata i postrojenja ("Narodne novine", br. 18/81), ministar zdravstva Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o određivanju poduzeća "Ecotec" d. o. o. Zagreb za obavljanje poslova zaštiteod ionizirajućih zračenja

I.

Određuje se poduzeće "Ecotec" d. o. o. Zagreb, Balotin prilaz 3, za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućih zračenja iz članka 14. stavak 1. od točka 2. do 6. Zakon o mjerama za zaštitu od ionizirajućih zračenja i za sigurnost nuklearnih objekata i postrojenja ("Narodne novine", br. 18/81).

II.

Direktor poduzeća "Ecotec" d. o. o. Zagreb mora početkom svake kalendarske godine izraditi program provođenja poslova zaštite od ionizirajućih zračenja, a odobrenje za provođenje ovog programa davat će ministar zdravstva Republike Hrvatske.

III.

Poduzeće "Ecotec" d. o. o. Zagreb. dužno je voditi evidencije o poslovima zaštite od ionizirajućih zračenja, a jednom godišnje i izvještavati ministra zdravstva Republike Hrvatske o izvršavanju poslova iz programa provođenja zaštite od ionizirajućih zračenja.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dane objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 542-04/91-02/195

Broj : 534-04- 11-91-03

Zagreb. 3. rujna 1991.

Ministar zdravstva

Prof. dr. sci. Andrija Hebrang. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.